Kardinalskollegium med kvinnor föreslås

Anne-Marie Pelletier, fransk teolog och mottagare av Ratzingerpriset, har uppmanat till att kvinnor i större utsträckning skall finnas på betydelsefulla poster i den katolska kyrkan. I en intervju med den franska katolska tidningen La Croix väcker hon, enligt uppgifter på nätportalen Vatican News, frågan om både ett kvinnoråd för påven och ”ett kardinalskollegium med kvinnor”. Den senaste framstöten av den franska teologen Anne Soupa, som har anmält sig som kandidat till posten som ärkebiskop av Lyon, anser hon vara en meningslös provokation. ”Det överdrivna i detta besked är en fullgod ursäkt att inte lyssna på henne”, sade Ratzingerpristagaren.

”Det finns många platser där kvinnor idag måste vara aktiva för att utöva auktoritet och inspirera till nya styrelseformer”, fortsatte Pelletier. Om kvinnor ”en dag skulle få tillgång till prästämbetet, en hypotes som är otänkbar idag”, då skulle därför detta prästämbete ”levas och utövas annorlunda”. ”I annat fall är det bara en fråga om makt och konkurrens.” Men man måste samtala om ”sanningen” att detta prästämbete ”inte kan vara den enda auktoritet som beslutar om kyrkans liv och ledning.” Om kvinnor redan idag undervisade i ecklesiologi vid prästseminarierna, ”så skulle kyrkan ha ett annat ansikte”.

Anne Soupas ”skriftliga ansökan” angående den vakanta ärkebiskopsstolen i Lyon tar inte hänsyn till det faktum att man kallas till de ansvarsfulla kyrkliga posterna och man ansöker inte om dem, ”något som männen i kyrkan ibland glömmer”, tillägger Pelletier i en bisats. Och det är inte alls säkert att det bästa sättet att åstadkomma kyrklig förnyelse ”är att göra anspråk på befintliga ämbeten. Helt visst måste kvinnor ta plats i kyrkliga institutioner, ”men inte nödvändigtvis genom att erövra befintliga former av makt”.

Eventuella kvinnliga diakonvigningar skulle ”otvivelaktigt ha ett starkt symboliskt värde”, medgav teologen. Men frågan är ”mera komplex än den förefaller vid första påseendet”. Slutligen beror det på vad det kvinnliga diakonatet skulle få för profil. ”En förminskad version av det manliga diakonatet skulle bara förstärka ojämlikheten mellan män och kvinnor”, menar Pelletier. Denna risk är inte orealistisk, i beaktande av ”vissas skräck för att kvinnor skulle komma för nära vigningssakramenten”.

Påven Franciskus har kallat den franska teologen till den andra omgången av den påvliga kommissionen om kvinnligt diakonat. Pelletier varnade dock i intervjun med La Croix för en fixering vid frågan om kvinnligt diakonat, eftersom man då riskerar att dölja ”problemets verkliga omfattning”. ”Det är en generell fråga om kyrkliga ämbeten, som måste tas upp igen, eftersom det handlar om både kön och olika livsvillkor”, enligt Pelletier. Hon har fått skriftliga reaktioner från katolska kvinnor, som önskar ”en verklig förändring av perspektiv och mentalitet”, och som även kräver ”att man litar på deras erfarenheter och lyssnar till deras röster när läroämbetet uttalar sig”, sade teologen.

Förhållandet mellan män och kvinnor diskuterar för närvarande överallt, ”och detta på ett välkommet sätt”, klargjorde Pelletier. Det är även för den katolska kyrkan en möjlighet till en äkta helomvändning i evangeliets anda. ”Det är en möjlighet att finna en sann äkta jämvikt och ha modet att få kyrkan att tänka annorlunda. Kvinnosaken är helt enkelt kyrkosaken.”

Anne-Marie Pelletier mottog år 2014 som första kvinna det välrenommerade Ratzingerpriset för teologi. År 2017 anförtroddes av påven Franciskus uppdraget att utarbeta fastemeditationerna för den påvliga korsvägsandakten vid Colosseum åt denna Pelletier, som undervisar i bibelvetenskap.

Kathpress 2020-06-29

Detta är en nyhetstext.