Tagged 'det kvinnliga diakonatet'

Hur bemöta kvinnor som är kallade till diakon?

Genom teologiska studier, sociologisk forskning och påvliga kommissioner, har kyrkan sedan årtionden tillbaka tagit ställning till frågan om kvinnliga diakoner. Och nu, tack vare synoden som börjar i oktober, har hela kyrkan en möjlighet att engagera sig i ett avgörande…

Kardinalskollegium med kvinnor föreslås

Anne-Marie Pelletier, fransk teolog och mottagare av Ratzingerpriset, har uppmanat till att kvinnor i större utsträckning skall finnas på betydelsefulla poster i den katolska kyrkan. I en intervju med den franska katolska tidningen La Croix väcker hon, enligt uppgifter på…

Delade meningar i Tyskland om kvinnliga diakoner

Inom den tyska katolska biskopskonferensen går meningarna vitt isär om det kvinnliga diakonatet. Medan ordföranden i den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, när stiftsmötet i Freiburg avslutades i söndags sade att han skulle verka för att det skapades ett…