Lyckad protest mot höjd skatt för frivilligorganisationer i Italien

Efter protester från den katolska kyrkan och andra icke-statliga organisationer (NGO) kommer den italienska regeringen att avstå från den planerade fördubblingen av bolagsskatt för NGO. Detta meddelade Luigi Di Maio, Italiens vice premiärminister, tillika ledare för Femstjärnerörelsen, enligt massmediauppgifter på torsdagen. Di Maio medgav alltså att den planerade skatten skulle komma att missgynna hjälporganisationer som stödjer de allra fattigaste. Därför kommer regeringen snarast att stryka dessa åtgärden från budgetplanen.

Innan dess hade ordföranden för den italienska biskopskonferensen, Gualtiero kardinal Bassetti, i tidningen La Repubblica anklagat regeringen för att med den planerade skattehöjningen för NGO försvaga frivilliga insatser i samhället. Det är en ”provokation”, menade Bassetti. ”Vårt land genomlever en svår tid, men jag hade aldrig kunnat föreställa mig att frivilligt engagemang och allt som hör därtill skulle drabbas så svårt.”

Tusentals organisationer och institutioner skulle ha drabbats, som inte är inriktade på vinst utan omfattar ett brett spektrum av viktiga insatser. Det gäller engagemang för miljövård, hälsa, social verksamhet, kultur, utbildning och bekämpande av fattigdom. ”Här handlar det inte om ett problem för katoliker, utan om vårt folks medmänsklighet”, sade Bassetti i intervjun. För några dagar sedan hade redan Stefano Russo, biskopskonferensens nya generalsekreterare, kritiserat regeringens planerade åtgärder.

Med den fördubblade bolagsskatten för NGO avsåg regeringen bland annat att finansiera en grundläggande trygghet. Budgeten måste antas av deputeradekammaren i slutet av denna vecka.

Kathpress 2018-12-27