Mellanösterns kristna känner sig svikna av Väst

Ignatius_Joseph_III_Younan_1Religionsfrihet i Mellanösterns länder måste gälla icke-muslimer också och detta måste den västerländska utrikespolitiken förstå och betona, sade patriarken Ignatius Youssef III Younan för den syrisk-katolska kyrkan av Antiokia i ett tal fyllt av varningar, i Kanada i tisdags: ”Mina vänner, själva existensen av de österländska kyrkorna, de kyrkor som har sina rötter i apostolisk tid, står på spel. De är i stor fara.” Patriarken menade att de kristna ledarna försöker uppmana de troende att stanna i sina hemländer. ”Men tro mig, det här är inte lätt, eftersom de kristna i Syrien känner sig övergivna, ja till och med svikna, av världens så kallade mäktiga nationer, särskilt i Väst.”

I sitt tal fortsatte patriarken att i starka ordalag kritisera den västerländska utrikespolitikens ”machiavelliska” natur: ”Vi måste stå upp för tillämpningen av principen om religionsfrihet. Då går det inte att vara bästa allierad med regimer som diskriminerar och inte tillåter religionsfrihet för icke-muslimer. Vi måste säga med en mycket tydlig röst: det är inte ärligt eller uppriktigt att vara allierad med sådana regimer och sedan säga att ’vi har en årlig rapport om religionsfrihet’.” Patriark Younan refererade till USA:s särskilt kommission om internationell religionsfrihet, liksom just USA:s nära band med länder som exempelvis Saudiarabien.

Han uppmanade till ett genomförande av FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter och till konkret handling för detta från länderna i Väst, från Ryssland och hela FN-systemet: ”Vad vi behöver mest nu är ett försvar av vår religionsfrihet och våra medborgerliga rättigheter.”

Patriarken, som är baserad i Libanon men ansvarar för många av de katolska kristna i Syrien, påminde om hur många av Mellanösterns kristna tidigt varnade Väst för inblandning i Syrien [det vill säga mot Assad-regimen – övers. anm.] och avvisade allt tal om ”den arabiska våren”. Han framhöll det komplexa nätet av religiösa, etniska och språkliga minoriteter i Syrien och varnade för risken att försöka exportera västerländsk demokrati till regioner där den aldrig har tillämpats tidigare och där åtskillnaden av religion och stat ännu inte har ägt rum, vilket, enligt honom, naturligt innebär en diskriminering av alla minoritetsreligioner.

För kristna i Mellanöstern just nu är det, sade patriarken, svårt att förstå hur man i Väst ”kan blunda för betydelsen av politiska partier baserade på islam” och hur dessa, som exempelvis det Muslimska brödraskapet, försöker politisera metoderna att lära ut den muslimska tron, och därmed fjärmar dem från seriös exegetik och systematisk teologi, för att i stället använda den för vissa politiska syften. Steget över till islamistisk extremism kan då helt plötsligt te sig närmare för vissa, menade han. Patriarken berörde sedan IS alla övergrepp mot kristna och andra religiösa minoriteter i Syrien och Irak, och menade att om inte mer görs från omvärlden för att skydda de kristna på plats kommer kristendomen snart att helt vara utdöd i Syrien, Irak och även Libanon.

Catholic News Agency, 2016-08-03