Påven ändrar arbetsgången för översättning av liturgiska texter

Påven Franciskus har beslutat om ny regler för hur kyrkans liturgiska texter ska översättas. Med dessa stärker han de lokala biskopskonferensernas roll. Under lördagen offentliggjorde Vatikanen ett motu proprio, en påvlig förordning, i frågan. Den bär titeln Magnum principium (den viktiga principen) och preciserar framför allt kanon 838 i kyrkolagen, angående regleringen av den katolska kyrkans liturgi. Dessutom klargör det nya dekretet tydligare Heliga stolens respektive biskopskonferensernas roller och stärker framför allt de senares. Enligt dekretet ska ansvaret för översättningarna av liturgiska texter framför allt ligga hos de lokala biskopskonferenserna, och översättningarna ska sedan endast bekräftas av Vatikanen, som inte längre ska göra någon alternativ översättning.

Hittills har Vatikanen kunnat göra kraftiga ingrepp i översättningarna – vilket man också har gjort. Detta skedde framför allt efter instruktionen Liturgiam authenticam år 2001. Denna krävde en nästintill ordagrann översättning av liturgiska texter från den latinska texten. Inom vissa språkområden ledde detta till problem, eftersom bönerna i aktuella språken blev delvis knaggliga och ibland obegripliga. Nu ska båda sidor samarbeta i en dialog som präglas ömsesidig respekt för varandras respektive kompetens. Liturgiam authenticam bör värdesättas, enligt den påvliga förordningen, men denna instruktion ska tolkas i ljuset av den nu ändrade kanon 828 i kyrkolagen. Förordningen Magnum proprium är daterad den 3 september och träder i kraft den 1 oktober.

Kathpress 2017-09-09