Påvliga migrationsrådet fordrar beredvillighet av flyktingar att låta sig integreras

Enligt Vatikanens synsätt har flyktingar plikt att låta sig integreras i de länder som tagit emot dem. Detta innebär framför allt att lära sig språket och att respektera det nya landets kultur, sade prefekten för det påvliga migrationsrådet, kardinal Antonio Maria Veglio, till tidningen L’Osservatore Romano på lördagen.

Nykomlingarna skall inte bara bry sig om sina omedelbara levnadsomständigheter, såsom inkomst och bostad, utan måste göra ”personliga ansträngningar” att integreras, enligt kardinalen. Därför måste de också vara beredda att ”göra förändringar i sin identitet”. Samhället å sin sida också beakta flyktingarnas identitet och göra det möjligt för dem att ta del i det sociala livet, så att de bidrar till allas väl.

Veglio kritiserade somliga europeiska länders hantering av migranter och krävde en gemensam europeisk flyktingpolitik. För närvarande anlägger varje stat sin egen standard och några reagerar inte på ett acceptabelt sätt inför den humanitära utmaningen. Vilka länder han åsyftade nämnde han inte.

Kathpress 2016-01-16