2000 år gammal skriftrulle funnen vid Döda havet

Israeliska arkeologer har funnit dussintals med fragment av en 2000 år gammal skriftrulle vid Döda havet. Rullen, som i huvudsak är avfattad på grekiska, innehåller bibliska texter ur de tolv så kallade små profeterna, bland dem Sakarja och Nahum, så den Israeliska myndigheten för antiken (IAA) enligt vad den Katolska nyhetsbyrån KNA meddelade på tisdagen. Det är det första fyndet i sitt slag på 60 år.

Fyndet kommer från en grotta i Nahal Hever sydväst om Ein Gedi vid Döda havet. Den är belägen ungefär 80 meter under klippans kant och kan endast nås med hjälp av rep. Den är bekant som Skräckens grotta (the Cave of Horror), eftersom man där tidigare har funnit ett fyrtiotal skelett av skyddssökande från tiden för Bar Kochba-upproret (132–135 e.Kr.).

På ett av fragmenten har man identifierat två verser ur kapitel 8 i den bibliska Sakarja-boken: ”Detta är vad ni skall göra: Var ärliga mot varandra. Fäll rättvisa och rättfärdiga domar när ni dömer i stadsporten. Tänk inte ut onda planer mot varandra och svär inga falska eder. Allt sådant hatar jag, säger Herren” (Sak 8:16–17).

Man har också identifierat verserna 5 och 6 ur Nahum-bokens första kapitel. Texten uppvisar här talrika avvikelser jämfört med andra bevarade versioner av denna. De vittnar om hur bibliska texter traderades och efter hand förändrades. Troligtvis handlar det i dessa fragment om avsnitt som saknas i en skriftrulle som man fann år 1952 i samma grotta.

Ytterligare fynd

Dessutom fann arkeologerna ett omkring 6000 år gammalt skelett av ett barn. Det mellan sex och tolv år gamla barnet, troligtvis en flicka, hade lindats i tyg. Tack vare områdets torra klimat har en naturlig mumifiering sedan ägt rum.

Något längre norrut har arkeologerna i Muraba’at-grottorna enligt den Israeliska arkeologi-myndigheten funnit en korg försedd med ett lock av flätad vass. Det utomordentligt väl bevarade föremålet har genom kol 14-analys konstaterats ha en ålder av omkring 10 500 år och kan enligt forskarnas bedömning vara det äldsta kända fyndet i sitt slag. Det faktum att korgen hade en volym på ungefär 90–100 liter tyder på att den var avsedd som en fast förvaringsplats. Man fann inga rester av det som förvarats i den. I andra grottor hittade forskarna bland annat mynt från tiden för Bar Kochba-upproret.

Omfattande projekt vid Döda havet

Fynden har gjorts i samband med en alltsedan år 2017 pågående undersökning av alla grottor inom ett område av 80 kilometer av bland andra den Israeliska arkeologi-myndigheten. Målet är enligt dess direktor Israel Hasson att rädda viktiga fynd från att falla offer för plundrare. Man hoppas att de nu gjorda skriftfynden ska fungera som en väckarklocka för staten så att man ställer resurser till förfogande för projektets genomförande. Omkring hälften av området återstår att inventeras.

År 1947 upptäckte två män som vaktade getter de så kallade Dödahavs-rullarna i grottor i öknen väster om Döda havet. De bestod av texter på hebreiska och arameiska. Skriftrullarna från Döda havet räknas som ett av 1900-talets allra viktigaste arkeologiska fynd och består av 2000 år gamla judiska texter, däribland avskrifter av bibliska böcker.

Kathpress 2021-03-16

Detta är en nyhetstext.