5 februari, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av Ulf Jonsson Under den gångna hösten utspelade sig i massmedierna en ny omgång av debatten om tro och vetande. Bland annat hade Svenska Dagbladet under rubriken ”Tro och vetande...
Santosh Benedict, en jesuitstuderande (blivande jesuitpräst) från Indien, upplevde att intonationen var det svåraste i kinesiskstudierna. Han säger att han ägnade sex månader åt att försöka urskilja de fyra tonhöjderna...
ULF JONSSON Trots grundlig sekularisering dyker kristendomen fortfarande upp i alla möjliga sammanhang också i dagens Sverige. Utan att man vet ordet av är man plötsligt involverad i teologins djupaste...