28 februari, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Att enbart tolerera andra religioner och kulturer räcker inte för att dialogen mellan världsreligionerna ska lyckas, snarare är det nödvändigt att inse det berikande värdet av mångfald och av uppskattningen...
KERSTIN HEDBERG NYQVIST Statens medicinsk-etiska råd på SvD Brännpunkt har gått ut med sin uppfattning att surrogatmödraskap ska få tillåtas i Sverige, men bara altruistiskt. Det ska inte få ske...
Hittills har 3 641 journalister ackrediterats i Vatikanen för att rapportera om påven Benedictus avgång och om den förestående konklaven. Däribland finns 948 medier från 61 länder och 24 språk...
Påven Benedictus XVI utsåg i går ärkebiskopen av Glasgow, Philip Tartaglia, till ställföreträdande apostolisk administratör för ärkestiftet S:t Andrews och Edinburgh. Detta var ett av den avgående påvens sista beslut...