juni 6, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
”Invandringslagstiftning måste återspegla nationens värderingar, inte dess farhågor”, säger 29 nunnor i USA, som nu genomför en kampanjresa med buss från kust till kust, från Ellis Island i New York...
Den liberala evangelisk-lutherska kyrkan i USA, ELCA, har för första gången valt en öppet homosexuell biskop. Detta efter att för fyra år sedan, vid samfundets kyrkomöte 2009, med knapp marginal...