Den liberala evangelisk-lutherska kyrkan i USA har tappat en halv miljon medlemmar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den liberala evangelisk-lutherska kyrkan i USA, ELCA, har för första gången valt en öppet homosexuell biskop. Detta efter att för fyra år sedan, vid samfundets kyrkomöte 2009, med knapp marginal ha röstat igenom ett godkännande för prästvigning av män och kvinnor som lever i homosexuella förhållanden, något som påpekas i en utförlig kommentar i den oberoende amerikanska nättidningen Religion News Service.

Att förslaget gick igenom ledde naturligt nog till djup splittring inom samfundet, såväl inom som utom USA. Artikeln avslutas med några siffror som visar hur djupgående denna schism har blivit i USA. Sedan förslaget godtagits tappade ELCA nära nog en halv miljon medlemmar under en tvåårsperiod (2010–2011). Visserligen kan siffran delvis förklaras utifrån det faktum att de flesta kyrkor inom huvudfåran (inklusive ELCA) har upplevt ett stadigt medlemstapp under en följd av år. Men det är inte hela sanningen. År 2009 tappade ELCA 90 850 medlemmar (14 781 fler än året innan). Man bör hålla i minnet att deras kyrkomöte hölls i slutet av augusti. Följande år minskade medlemstalet drastiskt – man förlorade hela 270 349 personer (5,9 procent av dåvarande medlemstal). År 2011 tappade man ytterligare 212 903 medlemmar (4,98 procent av dåvarande medlemstal). Uppgifter från 2012 finns ännu inte tillgängliga på nätet.

En hel del av dem som lämnat ELCA har funnit en ny tillflyktsort, nämligen den konservativa North American Lutheran Church (NALC), som bildades 2010. För närvarande består detta samfund av 130 000 medlemmar i drygt 345 församlingar. Även den så kallade Lutheran Congregations in Mission for Christ (LCMC) har tagit emot en strid ström av missnöjda från ELCA.

First Things/ blogg First Thoughts 2013-06-04

https://www.kyrkanstidning.se/utrikes/forsta-oppet-homosexuella-biskopen-i-elca

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den liberala evangelisk-lutherska kyrkan i USA, ELCA, har för första gången valt en öppet homosexuell biskop. Detta efter att för fyra år sedan, vid samfundets kyrkomöte 2009, med knapp marginal ha röstat igenom ett godkännande för prästvigning av män och kvinnor som lever i homosexuella förhållanden, något som påpekas i en utförlig kommentar i den oberoende amerikanska nättidningen Religion News Service.

Att förslaget gick igenom ledde naturligt nog till djup splittring inom samfundet, såväl inom som utom USA. Artikeln avslutas med några siffror som visar hur djupgående denna schism har blivit i USA. Sedan förslaget godtagits tappade ELCA nära nog en halv miljon medlemmar under en tvåårsperiod (2010–2011). Visserligen kan siffran delvis förklaras utifrån det faktum att de flesta kyrkor inom huvudfåran (inklusive ELCA) har upplevt ett stadigt medlemstapp under en följd av år. Men det är inte hela sanningen. År 2009 tappade ELCA 90 850 medlemmar (14 781 fler än året innan). Man bör hålla i minnet att deras kyrkomöte hölls i slutet av augusti. Följande år minskade medlemstalet drastiskt – man förlorade hela 270 349 personer (5,9 procent av dåvarande medlemstal). År 2011 tappade man ytterligare 212 903 medlemmar (4,98 procent av dåvarande medlemstal). Uppgifter från 2012 finns ännu inte tillgängliga på nätet.

En hel del av dem som lämnat ELCA har funnit en ny tillflyktsort, nämligen den konservativa North American Lutheran Church (NALC), som bildades 2010. För närvarande består detta samfund av 130 000 medlemmar i drygt 345 församlingar. Även den så kallade Lutheran Congregations in Mission for Christ (LCMC) har tagit emot en strid ström av missnöjda från ELCA.

First Things/ blogg First Thoughts 2013-06-04

https://www.kyrkanstidning.se/utrikes/forsta-oppet-homosexuella-biskopen-i-elca