16 december, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av Glenn Hægerstam –Apropå Statens medicinsk-etiska råds rapport 2013:1 om assisterad befruktning. Statens medicinsk-etiska råd (SMER) har publicerat en rapport med namnet Assisterad befruktning – etiska aspekter (SMER 2013:1). Rapporten...
Storbritanniens högsta domstol, The Supreme Court, kommer att klargöra om förbudet mot läkarassisterat självmord strider mot den mänskliga rätten till liv. Konkret handlar det om två överklagande som tidigare förlorat...
Påven Franciskus har avvisat idén om att kvinnor i framtiden skulle kunna bli kardinaler i den katolska kyrkan. Den som eftersträvar detta lider av ”klerikalism”, sade Franciskus i en intervju...
Inför de förföljelser, som drabbar kristna över hela världen, ser påven Franciskus som en av sina viktigaste uppgifter att förmå kristna kyrkor att närma sig varandra. I en intervju med...