17 mars, 2014

Filter

Datumintervall
Vatikanens ”ekumenikminister” kardinal Kurt Koch välkomnar beslutet att sammankalla ett panortodoxt koncilium. ”Om de ortodoxa kyrkorna uppnår större enhet sinsemellan kommer det att främja dialogen med vår katolska kyrka”, säger...
Syriens melkitiska biskopar har uppmanat alla katoliker till fasta, bön och solidaritet med flyktingarna både inom och utom Syrien. Kyrkoledarna för den grekisk-katolska riten hade i onsdags ett toppmöte –...
Svante Lundgren, religionsforskare knuten till Åbo Akademi och Lunds universitet, har skrivit en understreckare i Svenska Dagbladet om kristendomsförföljelse (Fakta om världens mest förföljda religion). Artikel utgår ifrån boken The Global War on...