Melkitiska biskopar vill ha ett fritt och demokratiskt Syrien

Syriens melkitiska biskopar har uppmanat alla katoliker till fasta, bön och solidaritet med flyktingarna både inom och utom Syrien. Kyrkoledarna för den grekisk-katolska riten hade i onsdags ett toppmöte – i Libanon, eftersom det var omöjligt i Syrien på grund av pågående strider.

Den avslutande kommunikén innehåller också klara politiska krav: ett omedelbart vapenstillestånd, en ”snabb och fredlig” reglering av konflikten, fortsättning av samtalen i Genève 2, uppbyggnad av ”ett fritt, demokratiskt och pluralistiskt Syrien”, där anhängarna till alla religiösa, etniska och sociala grupper har samma medborgerliga rättigheter.

Den melkitiske patriarken Gregorios III (Laham) var ordförande vid mötet. Närvarande var också den syrisk-katolske patriarken Ignatios Yousef III (Younan) och den apostoliske nuntien i Damaskus, ärkebiskop Mario Zenari.

”Vi låter oss inte ryckas med av förtvivlan, nedslagenhet och ångest, även om prövningen är stor och vårt lands tragedi förvärras för var dag”, sade biskoparna ordagrant. Påvens röst och hans bön för Syrien med uppmaning att inte förlora modet, är ”en källa till tröst” för alla.

Martyrer, skadade och hemlösa

I kommunikén citeras den första satsen i Andra Vatikankonciliets pastorala konstitution om kyrkan i världen av i dag (Gaudium et spes): ”De glädjeämnen och förhoppningar, den bedrövelse och ångest som fyller vår tids människor, i synnerhet de fattiga och alla som lider, är också Kristi lärjungars glädjeämnen och förhoppningar, bedrövelse och ångest.” Mot denna bakgrund sörjer biskoparna djupt de många martyrerna, skadade, hemlösa och de som trängts ut i livets yttersta marginal.

En särskild omsorg gäller de bortförda, bland dem speciellt prästen Michel Kayyal, Isaak Mahfouz and de båda metropoliterna av Aleppo Mar Gregorios Youhanna Ibrahim och Boulos Yazigi. De melkitiska biskoparna avvisar bestämt alla former av extremism, religiöst hat, mordlust, utpressning och aggression mot fredliga medborgare och deras egendom.

Redan är hundra gudstjänstlokaler förstörda

De meddelade, att under de tre senaste årens strider i Syrien har hittills mer än hundra gudstjänstlokaler tillhöriga olika kristna kyrkor skadats eller förstörts. Sådana attentat skall på det skarpaste fördömas, vare sig det gäller kyrkor eller moskéer, framhöll biskoparna.  

Kathpress 2014-03-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Syriens melkitiska biskopar har uppmanat alla katoliker till fasta, bön och solidaritet med flyktingarna både inom och utom Syrien. Kyrkoledarna för den grekisk-katolska riten hade i onsdags ett toppmöte – i Libanon, eftersom det var omöjligt i Syrien på grund av pågående strider.

Den avslutande kommunikén innehåller också klara politiska krav: ett omedelbart vapenstillestånd, en ”snabb och fredlig” reglering av konflikten, fortsättning av samtalen i Genève 2, uppbyggnad av ”ett fritt, demokratiskt och pluralistiskt Syrien”, där anhängarna till alla religiösa, etniska och sociala grupper har samma medborgerliga rättigheter.

Den melkitiske patriarken Gregorios III (Laham) var ordförande vid mötet. Närvarande var också den syrisk-katolske patriarken Ignatios Yousef III (Younan) och den apostoliske nuntien i Damaskus, ärkebiskop Mario Zenari.

”Vi låter oss inte ryckas med av förtvivlan, nedslagenhet och ångest, även om prövningen är stor och vårt lands tragedi förvärras för var dag”, sade biskoparna ordagrant. Påvens röst och hans bön för Syrien med uppmaning att inte förlora modet, är ”en källa till tröst” för alla.

Martyrer, skadade och hemlösa

I kommunikén citeras den första satsen i Andra Vatikankonciliets pastorala konstitution om kyrkan i världen av i dag (Gaudium et spes): ”De glädjeämnen och förhoppningar, den bedrövelse och ångest som fyller vår tids människor, i synnerhet de fattiga och alla som lider, är också Kristi lärjungars glädjeämnen och förhoppningar, bedrövelse och ångest.” Mot denna bakgrund sörjer biskoparna djupt de många martyrerna, skadade, hemlösa och de som trängts ut i livets yttersta marginal.

En särskild omsorg gäller de bortförda, bland dem speciellt prästen Michel Kayyal, Isaak Mahfouz and de båda metropoliterna av Aleppo Mar Gregorios Youhanna Ibrahim och Boulos Yazigi. De melkitiska biskoparna avvisar bestämt alla former av extremism, religiöst hat, mordlust, utpressning och aggression mot fredliga medborgare och deras egendom.

Redan är hundra gudstjänstlokaler förstörda

De meddelade, att under de tre senaste årens strider i Syrien har hittills mer än hundra gudstjänstlokaler tillhöriga olika kristna kyrkor skadats eller förstörts. Sådana attentat skall på det skarpaste fördömas, vare sig det gäller kyrkor eller moskéer, framhöll biskoparna.  

Kathpress 2014-03-14