21 maj, 2014

Filter

Datumintervall
Ulf Ekman, tidigare pastor för Livets Ord, och hans fru Birgitta är nu katoliker. Deras upptagning i den katolska kyrkans fulla gemenskap skedde i dag, onsdagen den 21 maj, inom...
Jesuitordens generalföreståndare, Adolfo Nicolás, 78 år gammal, har kungjort sin förestående avgång. Med hänvisning till sin ålder avser han att överlämna ledningen av kyrkans största manliga ordensgenskap i andra händer....
”Vi är övertygade om att kyrkan i hela världen kommer att fortsätta att be för Irak, men regeringarna i Väst tycks ha glömt den tragedi som drabbat folket”, säger monsignore...
En vecka före valet till EU-parlamentet vädjade en predikant i Wiens Franziskanerkirche i en TV-sänd gudstjänst till alla valberättigade att delta i valen. ”Att gå och rösta är något mycket...