Jesuiternas generalföreståndare kungör överraskande sin avgång

Jesuitordens generalföreståndare, Adolfo Nicolás, 78 år gammal, har kungjort sin förestående avgång. Med hänvisning till sin ålder avser han att överlämna ledningen av kyrkans största manliga ordensgenskap i andra händer. Med detta överraskande budskap sammankallade han samtidigt alla ordens superiorer till dess 36:e generalkongregation år 2016.

Normalt sitter jesuiternas överhuvud, som på grund av sin maktsituation och klädsel (den vanliga talar som bärs av sekularpräster) brukat kallas ”den svarte påven”, på livstid. Första gången en generalföreståndare avgick i förtid var 2008, då Peter-Hans Kolvenbach (1983–2008) drog sig tillbaka. Efter att hans företrädare Pedro Arrupe (1964–1981) drabbats av ett slaganfall, tillsatte påven Johannes Paulus II fram till hans bortgång 1983 två ställföreträdare.

Spanjoren Nicolás valdes 2008 till ordensgeneral. Han var därmed den 29:e efterträdaren till ordens grundare, den helige Ignatius av Loyola (1491–1556). Dessförinnan verkade han i Japan i 46 år. Jesuitorden är verksam i 125 länder och har cirka 19 000 medlemmar. Ordens ledning residerar i Rom.

Grundaren av ”Jesu sällskap”, vars latinska namn är Societas Jesu (SJ), var spanjoren Ignatius av Loyola. Jesuiterna är inte munkar, de lever inte i någon monastisk gemenskap och bär ingen egentlig ordensdräkt. Förutom de vanliga ordenslöftena fattigdom, celibat och lydnad avlägger de ett fjärde, nämligen särskild lydnad för påven. Därutöver har de tillägget att inte eftersträva kyrkliga ämbeten. För första gången i historien har vi sedan 2013 en jesuit som påve, Franciskus.

Jesuiterna betraktas som katolska kyrkans intellektuella elit och avantgarde på grund av sin utomordentliga utbildning och andliga övningar. Deras romerska högskola, Gregoriana-universitetet, är det mest välrenommerade av de påvliga universiteten.

Deras verksamhetsfält är traditionellt skolor, universitet och prästutbildning och sedan en tid även massmedier. Enligt uppgift besöker mer än 6 000 studenter i det tyska språkområdet utbildningsanstalter som drivs av jesuiter, däribland gymnasier i Wien, Linz, Bonn, Sankt Blasien, Berlin och Hamburg. Till dessa kommer de filosofisk-teologiska fakulteterna i Innsbruck, Frankfurt och München. I Innsbruck leder jesuiterna dessutom det internationella teologiska kollegiet Canisianum, som sysslar med prästutbildning.

Kathpress 2014-05-21

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jesuitordens generalföreståndare, Adolfo Nicolás, 78 år gammal, har kungjort sin förestående avgång. Med hänvisning till sin ålder avser han att överlämna ledningen av kyrkans största manliga ordensgenskap i andra händer. Med detta överraskande budskap sammankallade han samtidigt alla ordens superiorer till dess 36:e generalkongregation år 2016.

Normalt sitter jesuiternas överhuvud, som på grund av sin maktsituation och klädsel (den vanliga talar som bärs av sekularpräster) brukat kallas ”den svarte påven”, på livstid. Första gången en generalföreståndare avgick i förtid var 2008, då Peter-Hans Kolvenbach (1983–2008) drog sig tillbaka. Efter att hans företrädare Pedro Arrupe (1964–1981) drabbats av ett slaganfall, tillsatte påven Johannes Paulus II fram till hans bortgång 1983 två ställföreträdare.

Spanjoren Nicolás valdes 2008 till ordensgeneral. Han var därmed den 29:e efterträdaren till ordens grundare, den helige Ignatius av Loyola (1491–1556). Dessförinnan verkade han i Japan i 46 år. Jesuitorden är verksam i 125 länder och har cirka 19 000 medlemmar. Ordens ledning residerar i Rom.

Grundaren av ”Jesu sällskap”, vars latinska namn är Societas Jesu (SJ), var spanjoren Ignatius av Loyola. Jesuiterna är inte munkar, de lever inte i någon monastisk gemenskap och bär ingen egentlig ordensdräkt. Förutom de vanliga ordenslöftena fattigdom, celibat och lydnad avlägger de ett fjärde, nämligen särskild lydnad för påven. Därutöver har de tillägget att inte eftersträva kyrkliga ämbeten. För första gången i historien har vi sedan 2013 en jesuit som påve, Franciskus.

Jesuiterna betraktas som katolska kyrkans intellektuella elit och avantgarde på grund av sin utomordentliga utbildning och andliga övningar. Deras romerska högskola, Gregoriana-universitetet, är det mest välrenommerade av de påvliga universiteten.

Deras verksamhetsfält är traditionellt skolor, universitet och prästutbildning och sedan en tid även massmedier. Enligt uppgift besöker mer än 6 000 studenter i det tyska språkområdet utbildningsanstalter som drivs av jesuiter, däribland gymnasier i Wien, Linz, Bonn, Sankt Blasien, Berlin och Hamburg. Till dessa kommer de filosofisk-teologiska fakulteterna i Innsbruck, Frankfurt och München. I Innsbruck leder jesuiterna dessutom det internationella teologiska kollegiet Canisianum, som sysslar med prästutbildning.

Kathpress 2014-05-21