Väst har glömt Iraks tragedi menar ärkebiskopen av Mosul

”Vi är övertygade om att kyrkan i hela världen kommer att fortsätta att be för Irak, men regeringarna i Väst tycks ha glömt den tragedi som drabbat folket”, säger monsignore Shimoun Emil Nona, kaldéisk ärkebiskop av Mosul i norra Irak.

I en intervju med AsiaNews beskrev prelaten stämningen i landet, där blodutgjutelse sker dagligen och där den kristna andelen av befolkningen stadigt minskar. ”Ingen talar längre med oss”, klagade han, ”ändå hoppas vi att andra kommer att återfå sin medkänsla för Irak och dess öde och förstå vårt behov av fred och lugn. Det är vad vi mest av allt behöver”.

Under senare år har Mosuls ärkestift sörjt sina prästers död, inklusive den förre biskopen, monsignore Faraj Rahho (mördad efter att ha blivit kidnappad), och fader Ragheed Ganni. Nyligen anföll en grupp militanta muslimer en militärpostering i byn Ayn al-Jahish, inte långt från staden, en annat islamistisk stödjepunkt i norra Irak och dödade 20 soldater. Liknande incidenter har nyligen ägt rum med de irakiska säkerhetsstyrkorna och de soldater som bevakar oljeledningen som leder råolja till den internationella marknaden. Anfall på oljeledningar är mycket vanliga i trakten av Mosul, 350 km norr om Baghdad och genomförs i stor utsträckning av grupper med anknytning till al-Qaida och andra jihadiströrelser, som i åratal spritt död och förintelse i landet. Därtill kommer att minoriteter fått betala ett högt pris, då de är försvarslösa och politiskt oorganiserade när det gäller att skydda sina intressen.

”Situationen har inte förändrats särskilt mycket under de senaste månaderna”, förklarade monsignore Nona, ”valet kan innebära ett steg framåt, för mördandet sker nästan dagligen”. Myndigheterna inför utegångsförbud i städerna och armén sätter upp vägspärrar, vilket gör det svårt att ta sig från en plats till en annan, särskilt för vanliga människor. ”Vi befinner oss ständigt i en nödsituation, men folk tycks ha anpassat sig till svårigheterna i vardagslivet. Särskilt vår lilla kristna kommunitet drabbas av det som händer även andra minoriteter, svårigheterna bara ökar för varje dag. Sedan 2003 har vi väntat på förbättringar, men vi kan inte se något ljus i slutet av tunneln och problemen förbli de samma”.

Det finns hopp att valet kommer att förändra något, att en ”stark och enig regering kommer att bildas, som kan lösa problemen med bristande säkerhet, socialtjänst och infrastruktur, samt arbetslösheten”.

”Mosuls kristna kommunitet fortsätter att hoppas och be för ett mognare irakiskt samhälle, där man accepterar olika grupper. Det har blivit mer och mer angeläget att vi lär oss att acceptera andra. Trots bristen på säkerhet är vårt mål att bygga något som är öppnare och mera moderat”. Tyvärr har de kristna reagerat mot osäkerheten genom att lämna landet. ”I de stora städerna kan inte kyrkan göra mycket”.

Kristna ledare har försökt att göra något åt vissa problem, men ytterst är det den irakiska regeringens uppgift att lösa de större. ”För oss kristna är det viktigt att vara kvar i landet, men antalet troende minskar hela tiden”, sade monsignore Nona. ”Största hotet ligger i det faktum att det i de flesta fall är de välutbildade och förmögna som lämnar, medan de som blir kvar är de fattiga och svaga, som saknar möjlighet att ge sig av.”

AsiaNews 2014-05-13