oktober 23, 2015

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Påven Franciskus besök i USA i slutet av september tycks ha bidragit till en uppgång i den amerikanska så kallade pro life-opinionen, det vill säga motståndet mot abort enligt en...
av FREDRIK HEIDING Alla skriver och pratar om kommuniteten på Berget. Men vad säger kommunitetsmedlemmarna själva? Vilka är deras egna berättelser? Under påskhögtiden 2016 kommer 6 av 10 medlemmar i...