Röster från Berget

av FREDRIK HEIDING
Alla skriver och pratar om kommuniteten på Berget. Men vad säger kommunitetsmedlemmarna själva? Vilka är deras egna berättelser? Under påskhögtiden 2016 kommer 6 av 10 medlemmar i kommuniteten Den heliga Treenigheten i Stiftelsen Berget, strax norr om Rättvik, att upptas i katolska kyrkans fulla gemenskap. Kommuniteten förblir ekumenisk såtillvida att två av dess medlemmar är kvar i Svenska kyrkan (läs en intervju med Elsa Mases här), och i fortsättningen är man också öppen för att ta emot kommunitetsmedlemmar från olika kristna samfund.

Jag har fått tillfälle att föra relativt långa samtal med flera av kommunitetens medlemmar, som vi nu publicerar i form av ljudfiler via YouTube här på Signums hemsida. Syftet med samtalen har varit att få en inblick i den väg som var och en har gått, den väg som ledde fram till beslutet att be om att få bli katolik.

De många frågeställningar av institutionell, organisatorisk och ekumenisk karaktär som konversionerna väcker berörs i samtalen, men står inte i förgrunden. Dessa frågor är mycket väsentliga också ur andlig synvinkel, men de får behandlas i andra sammanhang. Det jag i stället har velat lyfta fram här är hur beslutet att knacka på katolska kyrkans dörr tog form.

IMG_0275Ett samtal fördes med Marie Erenius Bergqvist, medarbetare på Berget och gymnasielärare i Rättvik. Vid flera vändpunkter i sitt liv har Marie kommit till orubblig insikt – hon ”bara visste”. Karmelitisk tradition (Teresa av Ávila, Johannes av Korset, Wilfrid Stinissen, tidskriften Karmel) har haft särskilt stor betydelse för henne.

IMG_0279Hon instämmer också i G. K. Chestertons ståndpunkt att det finns en oändlig andlig rikedom i den katolska kyrkan. Den är samtidigt ”jätterörig”, men om man bara slappnar av så går allt bra, menar Marie. I sin bok The Catholic Church and Conversion säger Chesterton att: ”Den katolska kyrkan är ett hus med hundra portar; och två människor kan inte gå in i den från exakt samma vinkel.” I denna bok säger han också: ”Det är omöjligt att vara rättvis mot den katolska kyrkan. I den stund en människa upphör att streta emot den så känner hon en kraftig dragning till den. När hon slutar med att överrösta den börjar hon lyssna till den med nöje. När hon försöker vara just mot den börjar hon fatta tycke för den.” Lyssna här på Maries väg till den katolska kyrkan

IMG_0238Ett tredje samtal fördes med Peder Bergqvist, som är föreståndare på Berget, kommunitetens ledare och präst i Svenska kyrkan. Han berättar om mörker och ljus i sitt liv. Peder har länge haft en stor vördnad för den helige Franciskus av Assisi. När man skrapar bort ytlagret framträder den katolske Franciskus, menar Peder. Han berättar också om kontakter och öppningar gentemot ortodox tradition. Lyssna_här_på_Peders_väg_till_den_katolska_kyrkanIMG_0243

Det tar några sekunder innan samtalen påbörjas i ljudfilerna, så man behöver ha tålamod och vänta litet.

IMG_0245Vatikanradion, skandinaviska redaktionen, gjorde dessutom en intervju (”Såret i Kristi Kropp är uppenbarat här”) med syster Veronica som publicerades den 5 oktober. Lyssna till den intervjun via denna länk här

Fredrik Heiding 2015-10-23

Bergets hemsida finns här

Ett stort antal artiklar om kommuniteten på Berget har publicerats i Dagen och Kyrkans Tidning.
Läs också Maria Ludvigssons ledarblogg i Svenska Dagbladet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av FREDRIK HEIDING
Alla skriver och pratar om kommuniteten på Berget. Men vad säger kommunitetsmedlemmarna själva? Vilka är deras egna berättelser? Under påskhögtiden 2016 kommer 6 av 10 medlemmar i kommuniteten Den heliga Treenigheten i Stiftelsen Berget, strax norr om Rättvik, att upptas i katolska kyrkans fulla gemenskap. Kommuniteten förblir ekumenisk såtillvida att två av dess medlemmar är kvar i Svenska kyrkan (läs en intervju med Elsa Mases här), och i fortsättningen är man också öppen för att ta emot kommunitetsmedlemmar från olika kristna samfund.

Jag har fått tillfälle att föra relativt långa samtal med flera av kommunitetens medlemmar, som vi nu publicerar i form av ljudfiler via YouTube här på Signums hemsida. Syftet med samtalen har varit att få en inblick i den väg som var och en har gått, den väg som ledde fram till beslutet att be om att få bli katolik.

De många frågeställningar av institutionell, organisatorisk och ekumenisk karaktär som konversionerna väcker berörs i samtalen, men står inte i förgrunden. Dessa frågor är mycket väsentliga också ur andlig synvinkel, men de får behandlas i andra sammanhang. Det jag i stället har velat lyfta fram här är hur beslutet att knacka på katolska kyrkans dörr tog form.

IMG_0275Ett samtal fördes med Marie Erenius Bergqvist, medarbetare på Berget och gymnasielärare i Rättvik. Vid flera vändpunkter i sitt liv har Marie kommit till orubblig insikt – hon ”bara visste”. Karmelitisk tradition (Teresa av Ávila, Johannes av Korset, Wilfrid Stinissen, tidskriften Karmel) har haft särskilt stor betydelse för henne.

IMG_0279Hon instämmer också i G. K. Chestertons ståndpunkt att det finns en oändlig andlig rikedom i den katolska kyrkan. Den är samtidigt ”jätterörig”, men om man bara slappnar av så går allt bra, menar Marie. I sin bok The Catholic Church and Conversion säger Chesterton att: ”Den katolska kyrkan är ett hus med hundra portar; och två människor kan inte gå in i den från exakt samma vinkel.” I denna bok säger han också: ”Det är omöjligt att vara rättvis mot den katolska kyrkan. I den stund en människa upphör att streta emot den så känner hon en kraftig dragning till den. När hon slutar med att överrösta den börjar hon lyssna till den med nöje. När hon försöker vara just mot den börjar hon fatta tycke för den.” Lyssna här på Maries väg till den katolska kyrkan

IMG_0238Ett tredje samtal fördes med Peder Bergqvist, som är föreståndare på Berget, kommunitetens ledare och präst i Svenska kyrkan. Han berättar om mörker och ljus i sitt liv. Peder har länge haft en stor vördnad för den helige Franciskus av Assisi. När man skrapar bort ytlagret framträder den katolske Franciskus, menar Peder. Han berättar också om kontakter och öppningar gentemot ortodox tradition. Lyssna_här_på_Peders_väg_till_den_katolska_kyrkanIMG_0243

Det tar några sekunder innan samtalen påbörjas i ljudfilerna, så man behöver ha tålamod och vänta litet.

IMG_0245Vatikanradion, skandinaviska redaktionen, gjorde dessutom en intervju (”Såret i Kristi Kropp är uppenbarat här”) med syster Veronica som publicerades den 5 oktober. Lyssna till den intervjun via denna länk här

Fredrik Heiding 2015-10-23

Bergets hemsida finns här

Ett stort antal artiklar om kommuniteten på Berget har publicerats i Dagen och Kyrkans Tidning.
Läs också Maria Ludvigssons ledarblogg i Svenska Dagbladet här