Katarina av Siena

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av SYSTER KATARINA O.P. Den helige Dominikus himmelska födelsedag skedde den 8 augusti 1221. Detta år högtidlighåller dominikanerna att det var åttahundra år sedan ordens grundare gick bort. Han kom tre dagar...
av ALLAN WHITE OP Dominikanorden firar under det kommande året 800-årsminnet av sitt upprättande då påven Honorius III godkände dess statuter. Från sin ringa början i ett värdshus i Toulouse...
av FREDRIK HEIDING Alla skriver och pratar om kommuniteten på Berget. Men vad säger kommunitetsmedlemmarna själva? Vilka är deras egna berättelser? Under påskhögtiden 2016 kommer 6 av 10 medlemmar i...
av FREDRIK HEIDING Det är i dag, den 28 mars, 500 år sedan Teresa av Ávila (1515–1582) föddes. Jubileet har redan börjat firas högtidligt i Spanien och i andra länder;...
Signum önskar våra läsare en riktigt god jul. Vi gör det med ett avsnitt ur Katarina av Sienas ”Dialogen”, ett verk som skrevs 1377–1378. År 1970 utnämndes hon till kyrkolärare av...
James Martin är amerikansk jesuitpater, författare och medarbetare i tidskriften America. Nedanstående text är en översättning från en text publicerad i bloggen till America den 4 juni. Käre Gud, ibland...