30 december, 2015

Filter

Datumintervall
För den katolska Världsungdomsdagen i Krakow 2016, samt påven Franciskus besök, kommer den polska regeringen att tillskjuta 23,6 miljoner euro. Därmed kommer, enligt den polska nyhetsbyrån KAI, arbetena i statlig...
Under bön och sång har den 38:e europeiska Taizé-mötet för ungdomar börjat i Valencia, Spanien. Till öppningsgudstjänsten i katedralen och på tre andra ställen i staden kom i måndags kväll...