25 000 ungdomar i Taizé-möte i Valencia

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under bön och sång har den 38:e europeiska Taizé-mötet för ungdomar börjat i Valencia, Spanien. Till öppningsgudstjänsten i katedralen och på tre andra ställen i staden kom i måndags kväll omkring 25 000 ungdomar från 52 länder. Med anledning av aktuella konflikter står insats för freden och sökandet efter barmhärtighet i centrum för mötet. Dessa möten anordnas då och då vid årsskiftet i olika europeiska storstäder.

Kommunitetens prior, broder Alois (Löser), uppmanade ungdomarna att bli ”fredens människor”. ”Överallt på jorden uppstår ny nöd”, sade den 61-årige priorn, som firat julen tillsammans med syriska kristna i den av kriget förstörda staden Homs. Människor som har måst lämna sin hemort, miljökatastrofer och sociala orättvisor utmanar både troende och icke troende att söka efter nya vägar till solidaritet.

Broder Alois uppmanade deltagarna att behålla sin klarsyn och att övervinna rädslan med mod. Det mod som ligger i barmhärtighetens evangelium nödgar oss till att förbehållslöst vara öppna för medmänniskan. Under Taizé-mötet och under kommande år skall bröderna tillsammans med ungdomarna ägna sig åt temat barmhärtighet. Under fem aspekter uppmanade priorn ungdomarna att anförtro sig åt Guds barmhärtighet, att förlåta varandra, att hjälpa människor i nöd och att ta ansvar för samhället och skapelsen.

Under förberedelsen hade påven Franciskus uppmanat deltagarna att bistå människor i betryck och då särskilt hänvisat till flyktingar, som ”så mycket” är hänvisade till ett vänligt mottagande genom de unga. Påven tackade de unga kristna för deras kreativitet och idérikedom, med vilken de tar sig an barmhärtighetens tema. Franciskus hade den 8 december utropat ett heligt år och vigt det åt barmhärtigheten.

Nyårsfirande med bön för världsfreden

Under ungdomsmötet, som kommuniteten organiserar sedan flera år, möts ungdomarna flera gånger om dagen till bön och samtal. På eftermiddagarna talar de om religion och tro eller sitt engagemang på hemorten, i församlingar, i skolan, i studier eller på arbetsplatsen. Dagarnas höjdpunkt är firandet av nyår i form av en ”bön för världsfreden” och en folkens fest.

Taizé är en av de viktigaste platserna i den ekumeniska rörelsen. Den lilla orten i Bourgogne är säte för ett brödraskap, som under de senaste 50 åren har blivit till en mötesplats för ungdomar från hela världen. Till brödraskapet hör ca hundra män från mer än 25 länder, och de kommer från olika evangeliska kyrkor och den katolska kyrkan.

Kathpress 2015-12-29

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under bön och sång har den 38:e europeiska Taizé-mötet för ungdomar börjat i Valencia, Spanien. Till öppningsgudstjänsten i katedralen och på tre andra ställen i staden kom i måndags kväll omkring 25 000 ungdomar från 52 länder. Med anledning av aktuella konflikter står insats för freden och sökandet efter barmhärtighet i centrum för mötet. Dessa möten anordnas då och då vid årsskiftet i olika europeiska storstäder.

Kommunitetens prior, broder Alois (Löser), uppmanade ungdomarna att bli ”fredens människor”. ”Överallt på jorden uppstår ny nöd”, sade den 61-årige priorn, som firat julen tillsammans med syriska kristna i den av kriget förstörda staden Homs. Människor som har måst lämna sin hemort, miljökatastrofer och sociala orättvisor utmanar både troende och icke troende att söka efter nya vägar till solidaritet.

Broder Alois uppmanade deltagarna att behålla sin klarsyn och att övervinna rädslan med mod. Det mod som ligger i barmhärtighetens evangelium nödgar oss till att förbehållslöst vara öppna för medmänniskan. Under Taizé-mötet och under kommande år skall bröderna tillsammans med ungdomarna ägna sig åt temat barmhärtighet. Under fem aspekter uppmanade priorn ungdomarna att anförtro sig åt Guds barmhärtighet, att förlåta varandra, att hjälpa människor i nöd och att ta ansvar för samhället och skapelsen.

Under förberedelsen hade påven Franciskus uppmanat deltagarna att bistå människor i betryck och då särskilt hänvisat till flyktingar, som ”så mycket” är hänvisade till ett vänligt mottagande genom de unga. Påven tackade de unga kristna för deras kreativitet och idérikedom, med vilken de tar sig an barmhärtighetens tema. Franciskus hade den 8 december utropat ett heligt år och vigt det åt barmhärtigheten.

Nyårsfirande med bön för världsfreden

Under ungdomsmötet, som kommuniteten organiserar sedan flera år, möts ungdomarna flera gånger om dagen till bön och samtal. På eftermiddagarna talar de om religion och tro eller sitt engagemang på hemorten, i församlingar, i skolan, i studier eller på arbetsplatsen. Dagarnas höjdpunkt är firandet av nyår i form av en ”bön för världsfreden” och en folkens fest.

Taizé är en av de viktigaste platserna i den ekumeniska rörelsen. Den lilla orten i Bourgogne är säte för ett brödraskap, som under de senaste 50 åren har blivit till en mötesplats för ungdomar från hela världen. Till brödraskapet hör ca hundra män från mer än 25 länder, och de kommer från olika evangeliska kyrkor och den katolska kyrkan.

Kathpress 2015-12-29