Polens regering tillskjuter 23 miljoner euro för Världsungdomsdagen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Krakow2016_WebLogoFör den katolska Världsungdomsdagen i Krakow 2016, samt påven Franciskus besök, kommer den polska regeringen att tillskjuta 23,6 miljoner euro. Därmed kommer, enligt den polska nyhetsbyrån KAI, arbetena i statlig regi för detta jätteevenemang den 26 till den 31 juli att bli finansierade.

Krakow, som ligger i södra Polen, hade vid mitten av december beräknat sina kostnader till 12 miljoner euro. Däri ingår investeringar i offentliga transportmedel, gratis inträde i Historiska museet, reklamsatsningar, samt uppställande av offentliga toaletter.

Till Världsungdomsdagen väntas två miljoner katolska ungdomar komma. Den lokala organisationskommittén har ännu inte lämnat några detaljer om sin budget. Världsungdomsdagen i Rio de Janeiro i Brasilien 2013 kostade, enligt den lokala organisationskommittén motsvarande 110 miljoner euro.

Under 2016 kommer regeringen att därutöver anslå 37,7 miljoner euro för alla religiösa samfund. Enligt polsk lag betalar staten socialförsäkringsavgifterna för talrika präster av alla konfessioner, samt lönerna till militärprästerna.

Kathpress, 2015-10-29

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Krakow2016_WebLogoFör den katolska Världsungdomsdagen i Krakow 2016, samt påven Franciskus besök, kommer den polska regeringen att tillskjuta 23,6 miljoner euro. Därmed kommer, enligt den polska nyhetsbyrån KAI, arbetena i statlig regi för detta jätteevenemang den 26 till den 31 juli att bli finansierade.

Krakow, som ligger i södra Polen, hade vid mitten av december beräknat sina kostnader till 12 miljoner euro. Däri ingår investeringar i offentliga transportmedel, gratis inträde i Historiska museet, reklamsatsningar, samt uppställande av offentliga toaletter.

Till Världsungdomsdagen väntas två miljoner katolska ungdomar komma. Den lokala organisationskommittén har ännu inte lämnat några detaljer om sin budget. Världsungdomsdagen i Rio de Janeiro i Brasilien 2013 kostade, enligt den lokala organisationskommittén motsvarande 110 miljoner euro.

Under 2016 kommer regeringen att därutöver anslå 37,7 miljoner euro för alla religiösa samfund. Enligt polsk lag betalar staten socialförsäkringsavgifterna för talrika präster av alla konfessioner, samt lönerna till militärprästerna.

Kathpress, 2015-10-29