Ortodoxa rabbiner i banbrytande uttalande om kristendomen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För första gången sedan Andra Vatikankonciliet för 50 år sedan uttalade en förändrad katolsk hållning gentemot judendomen och det judiska folket har en grupp ortodoxa rabbiner publicerat ett uttalande som förordar mer samarbete med de kristna och uttrycker en uppskattning av kristendomens religiösa värde.

Över 25 framträdande ortodoxa rabbiner i Israel, USA och Europa har undertecknat dokumentet Att göra vår himmelske Faders vilja: på väg mot ett partnerskap mellan judar och kristna som publicerades i början av december 2015 på webbplatsen för den israeliska organisationen Center for Jewish-Christian Understanding and Cooperation (CJCUC). Det uppmanar till samarbete mellan judar och kristna för att hantera de moraliska och religiösa utmaningarna i vår tid. Undertecknarna inbjuder andra ortodoxa rabbiner att ansluta sig.

resizedimg543275”Den verkliga betydelsen av detta ortodoxa uttalande är att det uppmanar till broderligt samarbete mellan judiska och kristna samtidigt som det erkänner det teologiskt positiva i den kristna tron. Judar och kristna måste ta täten i undervisningen av grundläggande moraliska värden gentemot övriga världen”, sade rabbi Shlomo Riskin, en av initiativtagarna till uttalandet och grundare av CJCUC, medlem av det israeliska rabbinatet och chefsrabbin av Efrat.

Om än inte ett direkt svar på det katolska Nostra Aetate från 1965 [det vill säga Andra Vatikankonciliets deklaration om kyrkans relation till icke-kristna religioner – övers. anm.], har det nu publicerade uttalandet klart påverkats av det kristna erkännandet av det Gamla förbundets eviga karaktär och respekten som kristna ledare har visat gentemot judendomen och judarna i samtida interreligiösa dialoger och möten.

”Judiska tänkare har tidigare gjort uttalanden om judisk-kristna relationer och teologi, men då har få ortodoxa rabbiner kunnat ställa sig bakom de teologiska och praktiska anspråken i ljuset av deras förståelse av den judiska traditionen. Genombrottet med detta uttalande är att inflytelserika ortodoxa rabbiner från breda fält av det judiska livet slutligen har erkänt att kristendomen och judendomen inte längre är inbegripna i en teologisk strid på livet och att kristendomen och judendomen har mycket gemensamt, spirituellt och praktiskt. Givet vår svåra historia saknar detta motstycke inom ortodoxin”, sade rabbi dr. Eugene Korn, akademisk chef för CJCUC.

Uttalandet citerar traditionella synpunkter från rabbinska historiska auktoriteter för att rättfärdiga samarbete med kristna och uppskattning av kristendomen. ”Vi förstår att det finns ett utrymme inom judendomen för att se kristendomen som del av Guds förbundsplan för hela mänskligheten, som en av Gud önskad utveckling ur judendomen”, sade rabbi Irving Greenberg, den kanske mest aktive ortodoxe teologen i den judisk-kristna dialogen och förbundsteologin. En annan av initiativtagarna, Jerusalems rabbin David Rosen, internationell chef för interreligiösa ärenden vid American Jewish Committe, tillade: ”Vi behöver arbeta tillsammans för att möta våra gemensamma utmaningar: angreppen på mänsklighetens arv och värdighet från radikal sekularism, religiös extremism och moralisk relativism.”

Vatikanradions engelskspråkiga redaktion, 2015-12-10

Hela uttalandet på engelska kan läsas via denna länk

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För första gången sedan Andra Vatikankonciliet för 50 år sedan uttalade en förändrad katolsk hållning gentemot judendomen och det judiska folket har en grupp ortodoxa rabbiner publicerat ett uttalande som förordar mer samarbete med de kristna och uttrycker en uppskattning av kristendomens religiösa värde.

Över 25 framträdande ortodoxa rabbiner i Israel, USA och Europa har undertecknat dokumentet Att göra vår himmelske Faders vilja: på väg mot ett partnerskap mellan judar och kristna som publicerades i början av december 2015 på webbplatsen för den israeliska organisationen Center for Jewish-Christian Understanding and Cooperation (CJCUC). Det uppmanar till samarbete mellan judar och kristna för att hantera de moraliska och religiösa utmaningarna i vår tid. Undertecknarna inbjuder andra ortodoxa rabbiner att ansluta sig.

resizedimg543275”Den verkliga betydelsen av detta ortodoxa uttalande är att det uppmanar till broderligt samarbete mellan judiska och kristna samtidigt som det erkänner det teologiskt positiva i den kristna tron. Judar och kristna måste ta täten i undervisningen av grundläggande moraliska värden gentemot övriga världen”, sade rabbi Shlomo Riskin, en av initiativtagarna till uttalandet och grundare av CJCUC, medlem av det israeliska rabbinatet och chefsrabbin av Efrat.

Om än inte ett direkt svar på det katolska Nostra Aetate från 1965 [det vill säga Andra Vatikankonciliets deklaration om kyrkans relation till icke-kristna religioner – övers. anm.], har det nu publicerade uttalandet klart påverkats av det kristna erkännandet av det Gamla förbundets eviga karaktär och respekten som kristna ledare har visat gentemot judendomen och judarna i samtida interreligiösa dialoger och möten.

”Judiska tänkare har tidigare gjort uttalanden om judisk-kristna relationer och teologi, men då har få ortodoxa rabbiner kunnat ställa sig bakom de teologiska och praktiska anspråken i ljuset av deras förståelse av den judiska traditionen. Genombrottet med detta uttalande är att inflytelserika ortodoxa rabbiner från breda fält av det judiska livet slutligen har erkänt att kristendomen och judendomen inte längre är inbegripna i en teologisk strid på livet och att kristendomen och judendomen har mycket gemensamt, spirituellt och praktiskt. Givet vår svåra historia saknar detta motstycke inom ortodoxin”, sade rabbi dr. Eugene Korn, akademisk chef för CJCUC.

Uttalandet citerar traditionella synpunkter från rabbinska historiska auktoriteter för att rättfärdiga samarbete med kristna och uppskattning av kristendomen. ”Vi förstår att det finns ett utrymme inom judendomen för att se kristendomen som del av Guds förbundsplan för hela mänskligheten, som en av Gud önskad utveckling ur judendomen”, sade rabbi Irving Greenberg, den kanske mest aktive ortodoxe teologen i den judisk-kristna dialogen och förbundsteologin. En annan av initiativtagarna, Jerusalems rabbin David Rosen, internationell chef för interreligiösa ärenden vid American Jewish Committe, tillade: ”Vi behöver arbeta tillsammans för att möta våra gemensamma utmaningar: angreppen på mänsklighetens arv och värdighet från radikal sekularism, religiös extremism och moralisk relativism.”

Vatikanradions engelskspråkiga redaktion, 2015-12-10

Hela uttalandet på engelska kan läsas via denna länk