2 november, 2018

Filter

Datumintervall
Datumintervall
De katolska biskoparna i Heliga landet (Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land/AOCTS) har kritiserat landets nya nationalitetslag. ”Fastän lagen i praktiken förändrar ganska lite, kan den utgöra en...
På alla helgons dag predikade kardinal Christoph Schönborn i högmässan i Stephansdomen (Wien). Därvid påminde han om att påvens dokument Gaudete et exsultate, som behandlar modern helighet och publicerades i våras,...
Den ryske presidenten Vladimir Putin varnar för ”allvarliga konsekvenser” av splittringen i den ortodoxa kyrkan. Han uttalade sig i Moskva på torsdagen om den eskalerande inomortodoxa konflikten, sedan den ekumeniske...