Biskopar kritiserar Israels nya nationalitetslag

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De katolska biskoparna i Heliga landet (Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land/AOCTS) har kritiserat landets nya nationalitetslag. ”Fastän lagen i praktiken förändrar ganska lite, kan den utgöra en konstitutionell och juridisk grund för diskriminering av medborgarna i Israel”, hette det i en deklaration på onsdagen. Biskoparna krävde ett fullt erkännande som likvärdiga medborgare och att lagen skulle dras tillbaka.

Lagen, som promulgerades i juli, utgör ett hot mot de i grundlagen från 1992 fastställda värdena rörande mänskliga rättigheter och frihet. Den nya lagen innebär att skyddet för välfärden och säkerheten begränsas till att omfatta enbart judiska medborgare. ”Våra troende, de kristna, liksom andra medborgare, såsom muslimer, druser och Bahaiangängare, som är araber är inte mindre medborgare än våra judiska bröder och systrar”, betonade biskoparna.

Lagen våldför sig inte bara mot den humanistiska och demokratiska andemeningen i den israeliska lagstiftningen, utan bryter även mot internationella lagar och konventioner som Israel ratificerat. Biskoparna krävde därför att Israel skulle upphäva lagen.

Biskoparna kritiserade bland annat att den nya lagen ådagalägger principer som gynnar judiska medborgare och anlägger en diskriminerande syn på icke-judiska medborgare. Med undantag för nedvärderingen av det arabiska språket ignorerar denna nyreglering de palestinska arabernas existens, som i likhet med andra religiösa gemenskaper ”har djupa rötter i landet”.

Den medborgerliga jämställdheten ”och det respektfulla erkännandet av våra civila (israeliska), etniska (palestinska araber) och religiösa (kristna) identiteter, såväl som individer som gemenskaper” skall värnas enligt uttalandet. Staten måste därför sörja för rättvisa, fred, säkerhet och välfärden för alla medborgare. Som kristna, vars kyrka grundades i Jerusalem, erkänner vi Jerusalem som ett gemensamt arv och manar till skydd mot alla splittringar.

Sedan den antogs av det israeliska parlamentet har nationalitetslagen blivit föremål för ihållande kritik. Det latinska patriarkatet har redan betecknat den som diskriminerande och politiserande. I ett land med så stora minoriteter måste staten erkänna kollektiva rättigheter och säkerställa upprätthållandet av deras religiösa, etniska och sociala traditioner.

I lagen definieras Israel som ett nationellt hem för det judiska folket, som har ensamrätt på sitt självbestämmande. Lagen betecknar det ”förenade Jerusalem” som Israels huvudstad och fastställer hebreiska som landets språk. Nationalsången, den hebreiska kalendern och de judiska högtiderna fastställs som nationalsymboler. Därtill skall utbyggnaden av judiska bosättningar uppmuntras och befordras.

Kathpress, 2018-11-01

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De katolska biskoparna i Heliga landet (Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land/AOCTS) har kritiserat landets nya nationalitetslag. ”Fastän lagen i praktiken förändrar ganska lite, kan den utgöra en konstitutionell och juridisk grund för diskriminering av medborgarna i Israel”, hette det i en deklaration på onsdagen. Biskoparna krävde ett fullt erkännande som likvärdiga medborgare och att lagen skulle dras tillbaka.

Lagen, som promulgerades i juli, utgör ett hot mot de i grundlagen från 1992 fastställda värdena rörande mänskliga rättigheter och frihet. Den nya lagen innebär att skyddet för välfärden och säkerheten begränsas till att omfatta enbart judiska medborgare. ”Våra troende, de kristna, liksom andra medborgare, såsom muslimer, druser och Bahaiangängare, som är araber är inte mindre medborgare än våra judiska bröder och systrar”, betonade biskoparna.

Lagen våldför sig inte bara mot den humanistiska och demokratiska andemeningen i den israeliska lagstiftningen, utan bryter även mot internationella lagar och konventioner som Israel ratificerat. Biskoparna krävde därför att Israel skulle upphäva lagen.

Biskoparna kritiserade bland annat att den nya lagen ådagalägger principer som gynnar judiska medborgare och anlägger en diskriminerande syn på icke-judiska medborgare. Med undantag för nedvärderingen av det arabiska språket ignorerar denna nyreglering de palestinska arabernas existens, som i likhet med andra religiösa gemenskaper ”har djupa rötter i landet”.

Den medborgerliga jämställdheten ”och det respektfulla erkännandet av våra civila (israeliska), etniska (palestinska araber) och religiösa (kristna) identiteter, såväl som individer som gemenskaper” skall värnas enligt uttalandet. Staten måste därför sörja för rättvisa, fred, säkerhet och välfärden för alla medborgare. Som kristna, vars kyrka grundades i Jerusalem, erkänner vi Jerusalem som ett gemensamt arv och manar till skydd mot alla splittringar.

Sedan den antogs av det israeliska parlamentet har nationalitetslagen blivit föremål för ihållande kritik. Det latinska patriarkatet har redan betecknat den som diskriminerande och politiserande. I ett land med så stora minoriteter måste staten erkänna kollektiva rättigheter och säkerställa upprätthållandet av deras religiösa, etniska och sociala traditioner.

I lagen definieras Israel som ett nationellt hem för det judiska folket, som har ensamrätt på sitt självbestämmande. Lagen betecknar det ”förenade Jerusalem” som Israels huvudstad och fastställer hebreiska som landets språk. Nationalsången, den hebreiska kalendern och de judiska högtiderna fastställs som nationalsymboler. Därtill skall utbyggnaden av judiska bosättningar uppmuntras och befordras.

Kathpress, 2018-11-01