30 april, 2020

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Världens största lockdown i Indien berör för närvarande ungefär 1,3 miljarder människor. Den indiska regeringens stränga anti-corona-åtgärder kan nu ändå utlösa hungersnöd bland den redan fattiga befolkningen, varnar Eva Wallensteiner,...
Indien kommer sannolikt att förlänga landets nedstängning som pågått i 40 dagar. Nedstängningen har hittills visat sig effektiv i kampen mot coronaviruset, men en förlängning kan öka fattigdom och hunger...