Katolsk kvinnoförening varnar för hungersnöd i Indien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Världens största lockdown i Indien berör för närvarande ungefär 1,3 miljarder människor. Den indiska regeringens stränga anti-corona-åtgärder kan nu ändå utlösa hungersnöd bland den redan fattiga befolkningen, varnar Eva Wallensteiner, Indienexpert och projekthandläggare i Österrikes katolska kvinnoförening (Kfbö, Die Katholische Frauenbewegung Österreichs). Daglönare, migrantarbetar eller sluminvånare hör till de särskilt sårbara grupperna. ”De drabbade säger att de inte kan smittas, eftersom de innan dess kommer att svälta ihjäl”, säger Wallensteiner i en intervju med redaktionen för den österrikiska kyrkotidningen.

Indien är det land som är det viktigaste mottagarlandet för aktionen Familjefastedag, som anordnas över hela Österrike av kfbö (Österrikes katolska kvinnoförening).

På grund av coronakrisen uppmanar kvinnorörelsen, genom sociala medier och med hashtaggen #onlinesuppenessen, till on line-gåvor.

Det plötsliga utegångsförbudet den 25 mars medförde en enorm arbetslöshet, framför allt bland dem som arbetar i den informella sektorn, som skördearbetare eller människor i byggnadsbranschen utan ordentliga anställningsvillkor. ”De levde på en lön som bara räckte för dagen, och nu faller den bort”, upplyser Wallensteiner. Tusentals drabbade sitter fast i storstäder som Delhi eller Mumbai och måste klara sig utan bostad, mat eller hygienutrymmen.

Inte heller det statliga stödpaketet på motsvarande 20,5 miljarder euro kan bemästra problemet med bristande livsmedelsförsörjning, menar Indienexperten. Vidare får endast de indier ekonomisk hjälp som är registrerade som befinnande sig under fattigdomsgränsen. Sluminvånarna saknar ofta födelsebevis eller officiell registrering, berättar Wallensteiner. Emellertid delar hjälporganisationer ut livsmedel, med hjälp av bland annat kfbö, ”men kön av människor som väntar på mat är så lång att livsmedlen inte räcker till alla. Folk svälter.”

Kfbö:s samarbetsorganisationer investerar pengar ”bara i livsmedel och tvålar, istället för i träning”. Temporärt finns även pedagogisk verksamhet för att visa hur man håller fysiskt avstånd, bland annat genom att det är uppritat på golvet var man ska stå under utdelningen av mat, för att de rätta avstånden skall iakttas. Kvinnliga självhjälpsgrupper har även börjat sy tvättbara masker.

Höga mörkertal och låg nivå på möjligheterna att upprätthålla god hygien

Indien har enligt officiella uppgifter hittills 27 977 smittade (läget 27 april), men mörkertalet är enligt Wallensteiner mycket högre, eftersom så få personer har testats. Framför allt i slummen löper man stor risk att smittas av covid-19-virus. Det är oerhört svårt att iaktta god hygien, då det enbart finns offentliga toaletter, för lite rent vatten och trånga bostäder, där ofta tre generationer ofta bor tillsammans.

Tusentals av de migrantarbetare från andra delar av Indien som är strandade i storstäderna försöker nu nå sina hembyar till fots, då all kollektivtrafik är inställd. ”Faran är nu att viruset genom dessa människor finner sin väg även till Indiens mest avlägsna hörn”, varnade Wallensteiner. Samtidigt finns det också avspärrade områden ”där ingen får komma vare sig ut eller in”, ett slags karantänläger. ”Men det händer ständigt att människor flyr från dessa överfulla läger, eftersom de fruktar att de ska svälta ihjäl där.”

Upprop till ”Äta soppa hemma”

Med initiativet ”Äta soppa hemma. Skänk online” via sociala medier vill kvinnorörelsen så mycket som möjligt motverka den minskning av skänkta belopp, som man befarar att covid-19 för med sig. För närvarande fruktar Wallensteiner att gåvor till biståndsprojekt minskar med 40 procent, ”då krisen drabbade oss just under vår stora familjefasteaktion i mars”. Detta ställer även samarbetsorganisationen inför ekonomiska problem, enligt Indienexperten.

Vid fastetid under ”normala” år samlar tusentals österrikiskor i församlingarna och vid soppmåltider in till utsatta kvinnor i Asien, Latinamerika och Afrika. Sammanlagt stödjer kvinnorörelsen ungefär 100 kvinnoprojekt över hela världen. Projektet Familjefastedag är spritt över hela Österrike, och inleddes år 1958.

Kathpress 2020-04-29

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Världens största lockdown i Indien berör för närvarande ungefär 1,3 miljarder människor. Den indiska regeringens stränga anti-corona-åtgärder kan nu ändå utlösa hungersnöd bland den redan fattiga befolkningen, varnar Eva Wallensteiner, Indienexpert och projekthandläggare i Österrikes katolska kvinnoförening (Kfbö, Die Katholische Frauenbewegung Österreichs). Daglönare, migrantarbetar eller sluminvånare hör till de särskilt sårbara grupperna. ”De drabbade säger att de inte kan smittas, eftersom de innan dess kommer att svälta ihjäl”, säger Wallensteiner i en intervju med redaktionen för den österrikiska kyrkotidningen.

Indien är det land som är det viktigaste mottagarlandet för aktionen Familjefastedag, som anordnas över hela Österrike av kfbö (Österrikes katolska kvinnoförening).

På grund av coronakrisen uppmanar kvinnorörelsen, genom sociala medier och med hashtaggen #onlinesuppenessen, till on line-gåvor.

Det plötsliga utegångsförbudet den 25 mars medförde en enorm arbetslöshet, framför allt bland dem som arbetar i den informella sektorn, som skördearbetare eller människor i byggnadsbranschen utan ordentliga anställningsvillkor. ”De levde på en lön som bara räckte för dagen, och nu faller den bort”, upplyser Wallensteiner. Tusentals drabbade sitter fast i storstäder som Delhi eller Mumbai och måste klara sig utan bostad, mat eller hygienutrymmen.

Inte heller det statliga stödpaketet på motsvarande 20,5 miljarder euro kan bemästra problemet med bristande livsmedelsförsörjning, menar Indienexperten. Vidare får endast de indier ekonomisk hjälp som är registrerade som befinnande sig under fattigdomsgränsen. Sluminvånarna saknar ofta födelsebevis eller officiell registrering, berättar Wallensteiner. Emellertid delar hjälporganisationer ut livsmedel, med hjälp av bland annat kfbö, ”men kön av människor som väntar på mat är så lång att livsmedlen inte räcker till alla. Folk svälter.”

Kfbö:s samarbetsorganisationer investerar pengar ”bara i livsmedel och tvålar, istället för i träning”. Temporärt finns även pedagogisk verksamhet för att visa hur man håller fysiskt avstånd, bland annat genom att det är uppritat på golvet var man ska stå under utdelningen av mat, för att de rätta avstånden skall iakttas. Kvinnliga självhjälpsgrupper har även börjat sy tvättbara masker.

Höga mörkertal och låg nivå på möjligheterna att upprätthålla god hygien

Indien har enligt officiella uppgifter hittills 27 977 smittade (läget 27 april), men mörkertalet är enligt Wallensteiner mycket högre, eftersom så få personer har testats. Framför allt i slummen löper man stor risk att smittas av covid-19-virus. Det är oerhört svårt att iaktta god hygien, då det enbart finns offentliga toaletter, för lite rent vatten och trånga bostäder, där ofta tre generationer ofta bor tillsammans.

Tusentals av de migrantarbetare från andra delar av Indien som är strandade i storstäderna försöker nu nå sina hembyar till fots, då all kollektivtrafik är inställd. ”Faran är nu att viruset genom dessa människor finner sin väg även till Indiens mest avlägsna hörn”, varnade Wallensteiner. Samtidigt finns det också avspärrade områden ”där ingen får komma vare sig ut eller in”, ett slags karantänläger. ”Men det händer ständigt att människor flyr från dessa överfulla läger, eftersom de fruktar att de ska svälta ihjäl där.”

Upprop till ”Äta soppa hemma”

Med initiativet ”Äta soppa hemma. Skänk online” via sociala medier vill kvinnorörelsen så mycket som möjligt motverka den minskning av skänkta belopp, som man befarar att covid-19 för med sig. För närvarande fruktar Wallensteiner att gåvor till biståndsprojekt minskar med 40 procent, ”då krisen drabbade oss just under vår stora familjefasteaktion i mars”. Detta ställer även samarbetsorganisationen inför ekonomiska problem, enligt Indienexperten.

Vid fastetid under ”normala” år samlar tusentals österrikiskor i församlingarna och vid soppmåltider in till utsatta kvinnor i Asien, Latinamerika och Afrika. Sammanlagt stödjer kvinnorörelsen ungefär 100 kvinnoprojekt över hela världen. Projektet Familjefastedag är spritt över hela Österrike, och inleddes år 1958.

Kathpress 2020-04-29

Detta är en nyhetstext.