Katolska biskopar i USA tillfrågas om att öppna samhället

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den amerikanska regeringen har tillfrågat fyra katolska biskopar som nyss har återinfört offentliga mässor i sina stift, om riktlinjerna för ett kommande öppnande av ekonomi och samhälle i USA i kölvattnet till corona-pandemin. Enligt källor som refereras av den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA kommer initiativet till biskoparnas involvering direkt från Vita huset.

I de flesta amerikanska katolska stift har mässor inte firats offentligt under den senaste månadens nedstängning. Nu har stiften i Las Cruces i New Mexico, Lubbock i Texas och Billings-Great Falls respektive Helena i Montana återinfört offentligt mässfirande men med tydliga riktlinjer om socialt avstånd och därtill ytterligare hälsobestämmelser. Vid de överläggningar som hållits mellan de fyra biskoparna och Vita husets inrikespolitiska råd respektive CDC, den amerikanska smittskyddsmyndigheten, har administrationen tydliggjort en önskan att kyrkor ska kunna öppna så snart som möjligt om det bara kan göras på ett hälsomässigt säkert sätt.

Vita husets kontakt med de fyra berörda biskoparna förmedlades inte av den amerikanska katolska biskopskonferensen utan skedde direkt på regeringsföreträdarnas initiativ. Under samtalen, uppger CNA, har Vita huset tydligt deklarerat att kommande federala riktlinjer – det är slutligen delstaterna som suveränt bestämmer – om hur ekonomin och samhället kan öppnas igen, inte ska innehålla något som dikterar bestämda liturgiska eller rituella beteenden för kyrkor och samfund, som exempelvis hur kommunionen kan tas emot. Istället sägs att CDC till delstaterna ska betona den ”grundläggande karaktären” av ett öppet, religiöst liv. Biskoparna uppmanades vara ”framåtlutade” i att till delstaternas beslutsfattare framhålla den ”kritiska betydelsen” av att tron kan praktiseras, utan begränsande restriktioner från myndigheternas sida, men under eget lämpligt ansvarstagande från samfunden och de troende.

Signalerna från administrationen välkomnas i kyrkliga och religiösa kretsar i USA, då det på flera håll förekommit debatter lokalt och på delstatsnivå om huruvida myndigheterna med sina åtgärder att motverka smittspridning, har inskränkt religionsfriheten, vilket inte är tillåtet enligt den amerikanska konstitutionen. Det federala justitiedepartementet lovar nu, enligt CNA:s källor, att särskilt följa effekterna för religionsfriheten av delstaternas regleringar av smittskydd i samband med ett stegvis öppnande.

Catholic News Agency, 2020-04-29

Detta är en nyhetstext vars källa finns här

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den amerikanska regeringen har tillfrågat fyra katolska biskopar som nyss har återinfört offentliga mässor i sina stift, om riktlinjerna för ett kommande öppnande av ekonomi och samhälle i USA i kölvattnet till corona-pandemin. Enligt källor som refereras av den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA kommer initiativet till biskoparnas involvering direkt från Vita huset.

I de flesta amerikanska katolska stift har mässor inte firats offentligt under den senaste månadens nedstängning. Nu har stiften i Las Cruces i New Mexico, Lubbock i Texas och Billings-Great Falls respektive Helena i Montana återinfört offentligt mässfirande men med tydliga riktlinjer om socialt avstånd och därtill ytterligare hälsobestämmelser. Vid de överläggningar som hållits mellan de fyra biskoparna och Vita husets inrikespolitiska råd respektive CDC, den amerikanska smittskyddsmyndigheten, har administrationen tydliggjort en önskan att kyrkor ska kunna öppna så snart som möjligt om det bara kan göras på ett hälsomässigt säkert sätt.

Vita husets kontakt med de fyra berörda biskoparna förmedlades inte av den amerikanska katolska biskopskonferensen utan skedde direkt på regeringsföreträdarnas initiativ. Under samtalen, uppger CNA, har Vita huset tydligt deklarerat att kommande federala riktlinjer – det är slutligen delstaterna som suveränt bestämmer – om hur ekonomin och samhället kan öppnas igen, inte ska innehålla något som dikterar bestämda liturgiska eller rituella beteenden för kyrkor och samfund, som exempelvis hur kommunionen kan tas emot. Istället sägs att CDC till delstaterna ska betona den ”grundläggande karaktären” av ett öppet, religiöst liv. Biskoparna uppmanades vara ”framåtlutade” i att till delstaternas beslutsfattare framhålla den ”kritiska betydelsen” av att tron kan praktiseras, utan begränsande restriktioner från myndigheternas sida, men under eget lämpligt ansvarstagande från samfunden och de troende.

Signalerna från administrationen välkomnas i kyrkliga och religiösa kretsar i USA, då det på flera håll förekommit debatter lokalt och på delstatsnivå om huruvida myndigheterna med sina åtgärder att motverka smittspridning, har inskränkt religionsfriheten, vilket inte är tillåtet enligt den amerikanska konstitutionen. Det federala justitiedepartementet lovar nu, enligt CNA:s källor, att särskilt följa effekterna för religionsfriheten av delstaternas regleringar av smittskydd i samband med ett stegvis öppnande.

Catholic News Agency, 2020-04-29

Detta är en nyhetstext vars källa finns här