Stora utmaningar i Indien under pandemin

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Indien kommer sannolikt att förlänga landets nedstängning som pågått i 40 dagar. Nedstängningen har hittills visat sig effektiv i kampen mot coronaviruset, men en förlängning kan öka fattigdom och hunger bland miljontals invånare. Flera indiska delstaters ledare yrkar på en förlängning. Den indiske premiärministern Narendra Modi är bekymrad över att den indiska ekonomin har drabbats kraftigt. Han funderar på att mildra nedstängningsåtgärder för industrin.

Pandemin har drabbat många branscher i Indien. Turismen sysselsätter normalt miljontals människor och bidrar till mer än nio procent av BNP. BNP-tillväxten förväntas i år bli den lägsta på de senaste 29 åren.

Under nedstängningen är det förbjudet att sälja alkohol i Indien. Detta har medfört att flera indiska delstater har ansökt om tillstånd att ändå få sälja alkohol. De vill på så sätt kompensera för minskade inkomster. Den indiska regeringen har förbjudit alkoholförsäljning för att prioritera människors välbefinnande.

Regeringen har avsatt drygt 200 miljoner kronor for att hjälpa de fattigaste och de som behöver omedelbar hjälp. Men delstaterna efterfrågar ännu mer ekonomiskt stöd. Den indiska regeringen är i en knipa, eftersom den har brist på kontanter.

Red. 2020-04-29

Nyheten från UCA News återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Indien kommer sannolikt att förlänga landets nedstängning som pågått i 40 dagar. Nedstängningen har hittills visat sig effektiv i kampen mot coronaviruset, men en förlängning kan öka fattigdom och hunger bland miljontals invånare. Flera indiska delstaters ledare yrkar på en förlängning. Den indiske premiärministern Narendra Modi är bekymrad över att den indiska ekonomin har drabbats kraftigt. Han funderar på att mildra nedstängningsåtgärder för industrin.

Pandemin har drabbat många branscher i Indien. Turismen sysselsätter normalt miljontals människor och bidrar till mer än nio procent av BNP. BNP-tillväxten förväntas i år bli den lägsta på de senaste 29 åren.

Under nedstängningen är det förbjudet att sälja alkohol i Indien. Detta har medfört att flera indiska delstater har ansökt om tillstånd att ändå få sälja alkohol. De vill på så sätt kompensera för minskade inkomster. Den indiska regeringen har förbjudit alkoholförsäljning för att prioritera människors välbefinnande.

Regeringen har avsatt drygt 200 miljoner kronor for att hjälpa de fattigaste och de som behöver omedelbar hjälp. Men delstaterna efterfrågar ännu mer ekonomiskt stöd. Den indiska regeringen är i en knipa, eftersom den har brist på kontanter.

Red. 2020-04-29

Nyheten från UCA News återfinns i sin helhet här