40 procent av katolikerna i Polen går i söndagsmässan

220px-flag_of_polandI Polen går klart flera katoliker i mässan än i de flera andra länder i Europa. Enligt vad det nationella kyrkliga statistikinstitutet i Warszawa meddelade under onsdagen [4 januari], besökte den aktuella söndagen hösten 2015 39,8 procent av katolikerna en gudstjänst. Det var 0,7 procent flera än 2014. Då nåddes md 39,1 procent den hittills lägsta nivån sedan statistiken började 1980.

Endast på Malta och i Irland besöker nästan lika många katoliker regelbundet söndagsmässan. I Österrike gick enligt den senast tillgängliga kyrkostatistiken 11,5 procent av katolikerna i den söndagliga gudstjänsten, i Tyskland var det under 2015 i genomsnitt 10,4 procent. Under rekordåret 1987, före den politiska omvälvningen i Polen, hade enligt uppgift 53,3 procent av katolikerna mellan floderna Oder och Bug gått i mässan. Därefter har antalet kontinuerligt gått tillbaka. År 2007 var det ännu 44,2 procent. Från och med 2008 sjönk antalet till 40 procent.

De regionala skillnaderna mellan stiften är stora. I toppen låg 2015 stiftet Tarnow i södra Polen md 70,5 procent mässbesök. Sämst var ärkestiftet Stettin-Cammin (Szczecin-Kamien) med 26 procent. Till kommunionen gick över hela landet 17 procent av katolikerna. Året före var det 16,3 procent.

I Polen är enligt kyrkostatistiken 92 procent av befolkningen katoliker – i allt 32,7 miljoner. Den söndag räkningen gjordes i oktober 2015 firades över hela landet fler än 43 600 mässor. I de ca 10 000 församlingarna tjänstgör ungefär 21 000 präster. Leder gör stiftet Tarnow med knappt 1 100 före Krakow med 1075. Antalet som lämnat kyrkan meddelade inte institutet.

Kathpress 2017-01-04