50 år av syriska upptäckter – intervju med Sebastian Brock

av FREDRIK HEIDING i samtal med SEBASTIAN BROCK
Hur känns det att upptäcka Isak Syrierns manuskript som varit förlorade i nästan 1400 år? Vilket är poesins förhållande till teologin? Hur kan paradiset betraktas? Under en konferens på Sigtunastiftelsen fick Signum tillfälle att intervjua syriologen Sebastian Brock.

Man kan lyssna till intervjun genom att klicka till vänster om förloppsindikatorn i den gråsvarta rektangeln nedan.

 

Under ett halvt sekel har syriologen Sebastian Brock, professor emeritus vid University of Oxford, bidragit till att synliggöra den syriska traditionens teologi. Denne nestor i syriska studier var huvudpersonen vid konferensen ”The Future of Syriac Studies and the Legacy of Sebastian P. Brock”, som hölls på Sigtunastiftelsen den 12–15 juni 2018, arrangerad av Sankt Ignatios andliga akademi.

Två av hans böcker har översatts till svenska. Det upplysta ögat. Världen sedd genom den helige Efraim syriern, övers. av Daniel Braw, Artos, Skellefteå, 2010. Den helige Ande i den syriska doptraditionen, övers. av Gabriel Bar-Sawme, SOKU, Södertälje, 2015.

I intervjun berättar Sebastian Brock om sin upptäckt av en av Isak Syrierns (som också kallas Isak av Nineve) skrifter. Ett avsnitt i Isak Syrierns texter lyder så här:

O du minsta bland människor, vill du finna livet? Bevara tron och ödmjukheten inom dig och … i dem skall du finna Den som bevarar dig och förblir nära dig i det fördolda. När du träder fram inför Herren i bönen, var då i din tanke som en myra, som ett kryp, som ett jollrande barn. Tala inte till honom som om du kunde göra anspråk på någon kunskap. Närma dig Gud med ett barns hjärta. Träd inför honom för att få den omsorg med vilken fäder vakar över sina små barn. Det har sagts: ”Herren bevarar de små barnen.”

När Gud ser att du anförtror dig mer till honom än till dig själv, i hjärtats renhet, kommer en kraft som du inte känner till att ta sin boning i dig. I alla dina sinnen kommer du att känna hans kraft som är med dig.

(Isak Syriern, Asketiska traktater 19, övers. Gerardus, ur Olivier Clément, Källor: Den kristna spiritualitetens ursprung.)

Fredrik Heiding 2018-06-22