Äldsta latinska kommentaren till evangelierna översatt till engelska

Efter att ha varit saknad i över 1 500 år har den äldsta kända latinska kommentaren till evangelierna återupptäckts i Kölns katedralsbibliotek och nu publicerats på engelska den gångna veckan. Kommentaren, som författats av den italienska 300-talsbiskopen Fortunatianus av Aquileia, upptäcktes ursprungligen 2012 av dr Lukas Dorfbauer [bilden], forskare vid universitetet i österrikiska Salzburg.

Fortunatianus manuskript var vida känt för sin existens, även om många forskare trodde att det antingen hade förstörts eller försvunnit permanent. Hieronymus [kyrkofader och bibelöversättare i slutet av 300- och början av 400-talet – övers. anm.] pekade till exempel i ett av sina arbeten på existensen av detta verk. Dorfbauer fann det 100-sidiga dokumentet inne i ett omärkt manuskript som kunde dateras tillbaka till runt år 800 i Kölns katedralbibliotek. Andra forskare hade noterat dokumentet utan att gå igenom det. Men Dorfbauers nyfikenhet drev honom till närmare studier av dokumentet varvid han fann att det inte bara var anonymt utan att det daterade sig längre tillbaka än till 800-talet. Han började skriva av dokumentet och dubbelkontrollerade det mot Hieronymus nämnda arbete om Fortunatianus från 300-talet.

”Jag fick sedan uppgiften att jämföra bibelcitaten i Kölnmanuskriptet med våra extensiva databaser”, sade dr Hugh Houghton som är biträdande chef vid Institutet för textforskning och elektronisk redigering vid universitetet i Birmingham i Storbritannien och expert på Nya Testamentet på latin i ett reportage i den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA. ”Parallellerna med texter som cirkulerade i norra Italien vid mitten av 300-talet matchade perfekt med Fortunatianus sammanhang”, berättade Houghton vidare. Genom att använda en särskild teknik jämförde han citat i det upptäckta anonyma manuskriptet med 300-talstexter i universitetets stora databas, vilket gjorde att originalformen av Fortunatianus banbrytande arbete framträdde. ”En sådan upptäckt är av avgörande betydelse för vår förståelse av hur den latinska bibeltolkningen har utvecklats; den som har spelat en så stor roll i utvecklingen av västerländskt tänkande och västerländsk litteratur.”

Den återupptäckta latinska kommentaren från Fortuniatianus ersätter nu Vulgata som den äldsta kända latinska kommentaren till evangelierna. Vulgata-versionen översattes till latin från originalspråken hebreiska (Gamla Testamentet) och grekiska (Nya Testamentet) av Hieronymus mellan åren 382–405. Den nu upptäckta och översatta 160 kapitel långa kommentaren fokuserar framförallt på Matteusevangeliet, även om den också innehåller referenser till Markus-, Lukas- och Johannesevangelierna. ”Det kommer ännu att dröja innan detta arbete blir lika vitt känt som de berömda verken av efterföljande kristna lärare som Ambrosius, Augustinus och Hieronymus”, påpekade dr Houghton.

Catholic News Agency, 2017-08-29