Almedalen: Trossamfundens förhållande till demokratin

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På onsdagen under Almedalsveckan arrangerade SST (Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund), tillsammans med Equmeniakyrkan och Fonden för mänskliga rättigheter, ett seminarium kring hur trossamfunden i Sverige förhåller sig till demokratin. Platsen för seminariet var Visby katolska församlings natursköna trädgård.

Panelgäster var Birgitta Ohlsson, EU- och demokratiminister, Lasse Svensson, kyrkoledare för Equmeniakyrkan och Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.  
- Den sekulära staten är helig för mig, sa Birgitta Ohlsson lite humoristiskt provocerande i  inledningen. Men med tillägget att trossamfunden är viktiga aktörer i demokrati- och samhällsutvecklingen. Inte minst som motkraft till främlingsfientliga strömningar både i Sverige och i Europa.

Lasse Svensson tog vid och nämnde sin egen kyrkas, Equmeniakyrkans, historiska arv med stark demokratitradition. Bland annat berättade han om hur den svenska baptismen redan i sin uppstart 1848 gav alla medlemmar rösträtt. 
När han förflyttade perspektivet till idag kunde han inte se kyrkan ha en lika tydlig roll som tidigare, men att det fortfarande är lika viktigt. Han pratade också kring den religiösa beröringsskräcken i det svenska samhället. 
- Om det nu finns en sådan så blir det ett problem för en kristen att ta del av demokratiutvecklingen, sa han.

Marie Demker, som är professor i statsvetenskap, kände sig nödgad att problematisera och göra en begreppsanalys efter Birgitta Ohlssons och Lasse Svenssons inledningar. Hon sa då att vi borde titta djupare på den sekulära staten, om den är främjande för trossamfunden eller om den står neutral inför dem. 
- Här skiljer sig Sverige från stora delar av övriga Europa. Sverige är fast i ett antingen eller, medan man ute i Europa har kommit förbi detta och samverkar allt bättre till att bli mer aktiva samhällsaktörer, sa hon. Samtidigt ser hon trossamfundens viktiga roll i flera olika frågor. Bland annat när det gäller flyktingpolitik och diakoni och hur de på många sätt bidrar till integrationen.

I det efterföljande, gemensamma, samtalet tryckte Birgitta Ohlsson återigen på trossamfundens viktiga roll att vara en del av motkulturen mot våldsbejakande extremism och rasistiska strömningar. Samtidigt om hon betonade att det sedan lång tid tillbaka finns många goda krafter i trossamfunden som är viktigt för och bidragande till demokratiutveckling och att det bör fortsätta, men kanske med en större tydlighet. 
- Ibland tycker jag att det är för mycket tystnad från religiösa företrädare när det pågår uppenbara övergrepp på vissa minoriteter, sa hon och önskade på så sätt mer aktivism.

Marie Demker avslutade med att önska att de religiösa skulle diskutera mer bred politik under sina olika sammankomster. På så sätt skulle politiken kanske kunna komma närmare medborgarna igen, menade hon. 
- Den bollen springer jag gärna på, svarade Lasse Svensson snabbt och menade att kyrkan ska ta ett stort ansvar i samhällsutvecklingen.

Wilhelm Blixt 2013-07-04

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På onsdagen under Almedalsveckan arrangerade SST (Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund), tillsammans med Equmeniakyrkan och Fonden för mänskliga rättigheter, ett seminarium kring hur trossamfunden i Sverige förhåller sig till demokratin. Platsen för seminariet var Visby katolska församlings natursköna trädgård.

Panelgäster var Birgitta Ohlsson, EU- och demokratiminister, Lasse Svensson, kyrkoledare för Equmeniakyrkan och Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.  
- Den sekulära staten är helig för mig, sa Birgitta Ohlsson lite humoristiskt provocerande i  inledningen. Men med tillägget att trossamfunden är viktiga aktörer i demokrati- och samhällsutvecklingen. Inte minst som motkraft till främlingsfientliga strömningar både i Sverige och i Europa.

Lasse Svensson tog vid och nämnde sin egen kyrkas, Equmeniakyrkans, historiska arv med stark demokratitradition. Bland annat berättade han om hur den svenska baptismen redan i sin uppstart 1848 gav alla medlemmar rösträtt. 
När han förflyttade perspektivet till idag kunde han inte se kyrkan ha en lika tydlig roll som tidigare, men att det fortfarande är lika viktigt. Han pratade också kring den religiösa beröringsskräcken i det svenska samhället. 
- Om det nu finns en sådan så blir det ett problem för en kristen att ta del av demokratiutvecklingen, sa han.

Marie Demker, som är professor i statsvetenskap, kände sig nödgad att problematisera och göra en begreppsanalys efter Birgitta Ohlssons och Lasse Svenssons inledningar. Hon sa då att vi borde titta djupare på den sekulära staten, om den är främjande för trossamfunden eller om den står neutral inför dem. 
- Här skiljer sig Sverige från stora delar av övriga Europa. Sverige är fast i ett antingen eller, medan man ute i Europa har kommit förbi detta och samverkar allt bättre till att bli mer aktiva samhällsaktörer, sa hon. Samtidigt ser hon trossamfundens viktiga roll i flera olika frågor. Bland annat när det gäller flyktingpolitik och diakoni och hur de på många sätt bidrar till integrationen.

I det efterföljande, gemensamma, samtalet tryckte Birgitta Ohlsson återigen på trossamfundens viktiga roll att vara en del av motkulturen mot våldsbejakande extremism och rasistiska strömningar. Samtidigt om hon betonade att det sedan lång tid tillbaka finns många goda krafter i trossamfunden som är viktigt för och bidragande till demokratiutveckling och att det bör fortsätta, men kanske med en större tydlighet. 
- Ibland tycker jag att det är för mycket tystnad från religiösa företrädare när det pågår uppenbara övergrepp på vissa minoriteter, sa hon och önskade på så sätt mer aktivism.

Marie Demker avslutade med att önska att de religiösa skulle diskutera mer bred politik under sina olika sammankomster. På så sätt skulle politiken kanske kunna komma närmare medborgarna igen, menade hon. 
- Den bollen springer jag gärna på, svarade Lasse Svensson snabbt och menade att kyrkan ska ta ett stort ansvar i samhällsutvecklingen.

Wilhelm Blixt 2013-07-04