Amazonas: ingen dialog möjlig med Bolsonaro

Den österrikisk-brasilianske biskopen Erwin Kräutler har riktat skarp kritik mot den brasilianska statsledningen under president Jair Bolsonaro, mot bakgrunden av coronapandemin. Med 400 000 döda har Brasilien, näst USA, det högsta antalet döda i sjukdomen.

Det av Bolsonaro sedan lång tid förringade viruset hotar nu inte bara stadsbefolkningen utan också byarna i Amazonas. Flera kazicas (byäldste) har avlidit. Den brasilianska biskopskonferensen har i ett brev ”Till Guds folk” påpekat politikernas ansvar, säger Kräutler i en intervju i Salzburgtidningen Rupertusblatt. ”Men Bolsonaro och hans kabinett bekymrar sig mycket lite om vad biskoparna skriver.”

Förutom corona finns det, enligt den pensionerade biskopen av Xingu/Altamira, även andra ”pandemier” som är livshotande för urbefolkningen. Dess livsrum håller på att förstöras av en invasion av guldgrävare och illegala skogsavverkare. ”Det finns flera folkgrupper för vilka läget är mycket kritiskt därför att politikerna ingenting, eller nästan ingenting, gör för att skydda dem”, klagade Kräutler. Denna utveckling är tragisk ”men beror inte på en tillfällighet”. Gentemot urinvånarna är regeringen ”absolut fientligt inställd”. President Bolsonaro vill helst av allt inte veta av dem.

Biskopen tecknade en dyster bild av högerpopulistens personlighet. ”Med honom går det inte att föra ett regelrätt samtal.” Bolsonaro tål inga motsägelser och är fullständigt övertygad om att hans väg är den rätta. ”Biskopar eller andra företrädare för folket får komma, men det är honom fullständigt likgiltigt. Han vet allt och låter inga andra åsikter gälla.

Den från Vorarlberg bördige biskopen fruktar för de markerade områden, som i författningen tillförsäkrats urinvånarna uteslutande för deras eget bruk. Dessa områden kommer att ”skakas om rejält”, regeringen vill ändra bestämmelserna och ge entreprenörerna rätt att utan villkor arbeta där. Om gruvbolag eller skogsavverkningsfirmor tränger in på urbefolkningens domäner ”torde de inte hundraprocentigt rätta sig efter inskränkningarna”, sade den illusionslöse Kräutler. ”Därom kan inget tvivel råda.”

Beträffande Coronasituationen i Xingu och Altamira var april den hittills värsta månaden i Brasilien och regionen ligger i ännu i den röda zonen. ”Varje dag dör människor vi känner.” Det råder beredvillighet att vaccinera sig. ”Människor väntar längtansfullt efter en plats i kön.” Själv har den 81-årige biskopen redan fått sin första dos och väntar på att få den andra.

I ”Huset för mor och barn” i Altamira, som understöds av den katolska mansorganisationen Sei so frei, har på grund av Coronapandemin endast ett fåtal kvinnor kunnat tas emot. Skyddsbestämmelserna åtföljs mycket noga, varför det är en utmaning att kunna hålla igång verksamheten. ”Hittills har inget hänt, vi har inte haft ett enda positivt test och ingen kvinna har insjuknat”, enligt Kräutler.

På frågan om följderna av Amazonassynoden och den påvliga skrivelsen Querida Amazona, med påvens antydan om prästvigning av gifta män eller diakonvigning av kvinnor, talade Kräutler om ett ”brott”. Det har åter talats om prästseminarier, ”men inte med ett ord har berörts möjligheten för ett kvinnligt diakonat eller gifta präster”. Men de flesta biskopar kommer att tänka: ”Det är inte sista ordet. Man kan inte längre stoppa samtalen och dialogen om dessa ämnen inför framtiden.”

Prästbristen i Amazonas, som kom Kräutler att kräva en utvidgning av prästerliga uppgifter är oförändrad: ”Människorna är uteslutna från eukaristin … vårt folk har inte tillgång till kärnan i vår tro.” Kyrkliga föreskrifter är hindret, ”men de kan komma att ändras”, menade biskopen.

Kathpress 2021-05-11

Detta är en nyhetstext.