Katastrofala konsekvenser av pandemin i Amazonas

Pandemin har störtat otaliga människor som redan tidigare hörde till de allra fattigaste djupt ner i nöd och elände. Hjälporganisationen Kirche in Not har påtalat detta i ett meddelande i onsdags. Organisationen i fråga stöder bland annat kapucinerorden, som engagerar sig i själavård och karitativ verksamhet i Amazonas metropol Manaus. Som det nu är skriar hungern verkligen till himlen, säger broder Paulo Maria Braghini enligt meddelandet.

I Manaus slumområden tar kapucinerna hand om familjer, ”som inte har något att leva av”. Braghini säger: ”Många av dem kommer från det inre av Amazonas; de har kommit hit med en förhoppning att finna försörjning i staden. Men här fann de bara hunger och arbetslöshet. Nu har de inte ens en trädgård att odla grönsaker i och som de sedan kan sälja, eller en flod där de kan fiska.”

Kapucinerna har startat ett projekt som söker försörja dessa familjer under sju månader med de viktigaste livsmedlen. Broder Braghini: ”Vi har valt platser i periferin och där tillsammans med församlingarnas ledare bland alla de nödlidande valt ut de allra mest behövande familjerna: barnrika och utblottade familjer, många änkor, tuberkulossjuka och arbetslösa, människor som här i livet knappast får en ny chans.”

Korgarna med livsmedel innebär mycket mer än bara en hjälp mot en hunger, ”som verkligen gör ont”. De är också ”ett tecken på att Gud inte har lämnat dessa fattiga människor i sticket.”

Man vill också ge hjälp till självhjälp. Kapucinerna strävar efter att stödja och hjälpa familjerna under en längre tid, hjälpa dem att själva förtjäna sitt levebröd. Därför delar man vid sidan av korgarna bland annat också ut utsäde, för att uppmuntra dem att själva odla sina egna grönsaker, också i enkla blomkrukor. ”När det är möjligt vill vi uppmuntra människor att hålla djur som höns. Vi strävar efter att motverka den världsvida tendensen att bara köpa och förbruka. Man måste själv arbeta för att komma ur sin situation av fattigdom, närhelst så är möjligt,” så Broder Braghini.

Kirche in Not ber om gåvor till detta Covid-hjälpprojekt i Manaus och till många andra liknande projekt.

Kathpress 2021-05-12

Detta är en nyhetstext.