Analytiker i Vatikanen varnar för globalt krig mot kristna

I sin nya bok The Global War on Christians redogör John Allen Jr, analytiker i Vatikanen sedan många år, detaljerat för vilka omfattande våldsdåd som begås mot världens mest förföljda religion, kristendomen.”Enligt min mening behöver man inte hysa någon religiös övertygelse eller ha några konfessionella särintressen för att inse att nutidens fråga nummer ett när det gäller mänskliga rättigheter rör försvaret av förföljda kristna”, säger Allen till NCR (National Catholic Register). ”På 1970-talet behövde man inte vara jude för att oroas av judiska dissidenters öde i Sovjetunionen. Man behövde inte vara svart på 80-talet för att engagera sig mot apartheidregimen i Sydafrika. I dag behöver man inte vara kristen för att inse att den mest förföljda religiösa gruppen i dagens värld är den kristna”.

Allens bok, som utkom den 1 oktober på förlaget Image Books, är frukten av ett samtal han hade med kardinal Timothy Dolan 2009, under vilket denne hävdade att ”vi kristna borde göra ett bättre jobb och berätta om alla fall av förföljelse med en motsvarighet till den Holocaustlitteratur påven Johannes Paulus II fick se då han besökte Ukraina”. Allen träffade vid det tillfället dotterdottern till en katolsk präst tillhörande den unierade riten som dödats i Gulag under den sovjetiska eran. ”Det samtalet klargjorde för mig att martyriet i hög grad är med i den nutida bilden av kristendomen. I likhet med många andra katoliker associerade jag martyrskapet enbart med den tidigaste kyrkohistorien och förföljelserna under kejsarna Nero och Diocletianus. Ju mera jag har rest omkring i världen och träffat offer för antikristna förföljelser, desto mera har jag insett hur omfattande de i själva verket är”. Allen uppger att 100 000 kristna dödats under 2000-talets första decennium och sekulära grupper som arbetar för mänskliga rättigheter uppskattar att 80 procent av de brott mot religionsfriheten som begåtts har varit riktade mot kristna.

Trots dessa massiva sifferuppgifter är den världsvida förföljelsen av kristna mycket lite känd i USA och Allen säger att det främsta syftet med boken är att få slut på tystnaden kring antikristen förföljelse. Det pågar bokstavligt talat ett krig mot kristna i global skala och inbegriper, fysiskt våld, övergrepp och fängslanden. Allen går systematiskt igenom alla fall i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Östeuropa. Han har också förtydligat vissa myter om förföljelserna mot kristna, till exempel att ingen anat vad som var på gång, att det bara varit en fråga om politik och att ”det handlar bara om islam”. Visserligen går det inte att förneka att radikala islamister stått för en stor del av förföljelserna, men man har en tendens att bortse från andra förföljare enbart för att de inte är muslimer. De värsta antikristna pogromerna under senare tid har ägt rum i Indien och begåtts av hinduer. Allen skiljer å ena sidan mellan förföljelser som omfattar fysiskt våld, till exempel sprängda kyrkor i Pakistan eller de tusentals kristna som försmäktar i koncentrationsläger i Nordkorea och å andra sidan den växande sekularistiska rörelsen i Väst, en ”mjuk” förföljelse som aktivt motarbetar alla religiösa uttrycksformer.

Allen hoppas att hans bok skall få flera att bli medvetna om problemet, men också samla sig till aktivt motstånd.

National Catholic Register 2013-10-06

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I sin nya bok The Global War on Christians redogör John Allen Jr, analytiker i Vatikanen sedan många år, detaljerat för vilka omfattande våldsdåd som begås mot världens mest förföljda religion, kristendomen.”Enligt min mening behöver man inte hysa någon religiös övertygelse eller ha några konfessionella särintressen för att inse att nutidens fråga nummer ett när det gäller mänskliga rättigheter rör försvaret av förföljda kristna”, säger Allen till NCR (National Catholic Register). ”På 1970-talet behövde man inte vara jude för att oroas av judiska dissidenters öde i Sovjetunionen. Man behövde inte vara svart på 80-talet för att engagera sig mot apartheidregimen i Sydafrika. I dag behöver man inte vara kristen för att inse att den mest förföljda religiösa gruppen i dagens värld är den kristna”.

Allens bok, som utkom den 1 oktober på förlaget Image Books, är frukten av ett samtal han hade med kardinal Timothy Dolan 2009, under vilket denne hävdade att ”vi kristna borde göra ett bättre jobb och berätta om alla fall av förföljelse med en motsvarighet till den Holocaustlitteratur påven Johannes Paulus II fick se då han besökte Ukraina”. Allen träffade vid det tillfället dotterdottern till en katolsk präst tillhörande den unierade riten som dödats i Gulag under den sovjetiska eran. ”Det samtalet klargjorde för mig att martyriet i hög grad är med i den nutida bilden av kristendomen. I likhet med många andra katoliker associerade jag martyrskapet enbart med den tidigaste kyrkohistorien och förföljelserna under kejsarna Nero och Diocletianus. Ju mera jag har rest omkring i världen och träffat offer för antikristna förföljelser, desto mera har jag insett hur omfattande de i själva verket är”. Allen uppger att 100 000 kristna dödats under 2000-talets första decennium och sekulära grupper som arbetar för mänskliga rättigheter uppskattar att 80 procent av de brott mot religionsfriheten som begåtts har varit riktade mot kristna.

Trots dessa massiva sifferuppgifter är den världsvida förföljelsen av kristna mycket lite känd i USA och Allen säger att det främsta syftet med boken är att få slut på tystnaden kring antikristen förföljelse. Det pågar bokstavligt talat ett krig mot kristna i global skala och inbegriper, fysiskt våld, övergrepp och fängslanden. Allen går systematiskt igenom alla fall i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Östeuropa. Han har också förtydligat vissa myter om förföljelserna mot kristna, till exempel att ingen anat vad som var på gång, att det bara varit en fråga om politik och att ”det handlar bara om islam”. Visserligen går det inte att förneka att radikala islamister stått för en stor del av förföljelserna, men man har en tendens att bortse från andra förföljare enbart för att de inte är muslimer. De värsta antikristna pogromerna under senare tid har ägt rum i Indien och begåtts av hinduer. Allen skiljer å ena sidan mellan förföljelser som omfattar fysiskt våld, till exempel sprängda kyrkor i Pakistan eller de tusentals kristna som försmäktar i koncentrationsläger i Nordkorea och å andra sidan den växande sekularistiska rörelsen i Väst, en ”mjuk” förföljelse som aktivt motarbetar alla religiösa uttrycksformer.

Allen hoppas att hans bok skall få flera att bli medvetna om problemet, men också samla sig till aktivt motstånd.

National Catholic Register 2013-10-06