Anglikaner upptas i katolska kyrkan i USA

Enligt ett meddelande från Vatikanen på nyårsdagen har det förväntade ordinariatet för tidigare anglikaner upprättats i USA, ett år efter det att det engelska ordinariatet bildades. The Personal Ordinate of the Chair of St. Peter, som är dess officiella namn får sin huvudkyrka i Houston, Texas. Ledare för ordinariatet blir fader Jeffrey Steenson, tidigare episkopal biskop av Rio Grande och patristisk forskare. Han övergick till katolska kyrkan 2007 och vigdes till katolsk präst redan 2009. Han kan inte bli biskop eftersom han är gift, men som vi har redan sett i England är det inte nödvändigt att vara biskopsvigd för att bli ordinarius. Mer än 100 anglikanska präster har begärt att få vigas till katolska präster för ordinariatet, och 1 400 församlingsmedlemmar har uttryckt intresse för att ansluta sig. Som tidigare har nämnts är ordinariatets medlemmar fullvärdiga katoliker men har rätt att bevara önskade anglikanska traditioner.

Red. 2012-01-01