Signummedarbetare på nya poster

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I morgon, på nyårsdagen, tillträder två av Signums medarbetare, nämligen Astrid Söderbergh Widding och Charlotta Levay, var sin ny befattning. Astrid blir vice rektor vid Stockholms universitet och Charlotta blir sakkunnig tjänsteman på Framtidskommissionen.

Som ny vice rektor vid Stockholms universitet kommer Astrid Söderbergh Widding att ha det humanistisk-samhällsvetenskapliga området som sitt särskilda ansvar. Rektorn för Stockholms universitet, Kåre Bremer, kommenterade hennes utnämning på sin blogg redan den 20 oktober och passade då på att uttrycka sin uppskattning och stora förtroende för Astrid.

Samma dag som Astrid blir vice rektor vid Stockholms universitet tillträder alltså Charlotta Levay som sakkunnig på regeringens nya Framtidskommission. Kommissionens arbete leds av statsminister Fredrik Reinfeldt och även de övriga tre partiledarna i alliansregeringen ingår i kommissionen, tillsammans med ytterligare tio andra personer, däribland Pecka Mellergård, rektor vid Örebro Teologiska Högskola. Framtidskommissionen ska under ett och ett halvt år i dialog med allmänheten och det civila samhället jobba med frågor som rör Sveriges fortsatta utveckling fram till år 2050. Mer information om Framtidskommissionen finns här.

Att Astrid och Charlotta tillträder dessa nya befattningar innebär ­ – tack och lov! –  ­ inte att de därmed också försvinner ur Signums spalter, även om formen för deras framtida medverkan nu behöver ses över litet. Under vårterminen tar Astrid ledigt från sitt uppdrag i Signums redaktion. Men på sparlåga kommer hon att fortsätta som skribent bland de övriga fasta medarbetarna, för att förhoppningsvis kanske kunna återkomma i redaktionskretsen vad tiden lider. Charlotta kvarstår som fast medarbetare på volontärbasis och fortsätter att medverka i Signum i den utsträckning som det går att få ihop med hennes nya arbete.

Vi önskar både Astrid och Charlotta allt gott med deras nya uppdrag!

Ulf Jonsson 2011-12-31

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I morgon, på nyårsdagen, tillträder två av Signums medarbetare, nämligen Astrid Söderbergh Widding och Charlotta Levay, var sin ny befattning. Astrid blir vice rektor vid Stockholms universitet och Charlotta blir sakkunnig tjänsteman på Framtidskommissionen.

Som ny vice rektor vid Stockholms universitet kommer Astrid Söderbergh Widding att ha det humanistisk-samhällsvetenskapliga området som sitt särskilda ansvar. Rektorn för Stockholms universitet, Kåre Bremer, kommenterade hennes utnämning på sin blogg redan den 20 oktober och passade då på att uttrycka sin uppskattning och stora förtroende för Astrid.

Samma dag som Astrid blir vice rektor vid Stockholms universitet tillträder alltså Charlotta Levay som sakkunnig på regeringens nya Framtidskommission. Kommissionens arbete leds av statsminister Fredrik Reinfeldt och även de övriga tre partiledarna i alliansregeringen ingår i kommissionen, tillsammans med ytterligare tio andra personer, däribland Pecka Mellergård, rektor vid Örebro Teologiska Högskola. Framtidskommissionen ska under ett och ett halvt år i dialog med allmänheten och det civila samhället jobba med frågor som rör Sveriges fortsatta utveckling fram till år 2050. Mer information om Framtidskommissionen finns här.

Att Astrid och Charlotta tillträder dessa nya befattningar innebär ­ – tack och lov! –  ­ inte att de därmed också försvinner ur Signums spalter, även om formen för deras framtida medverkan nu behöver ses över litet. Under vårterminen tar Astrid ledigt från sitt uppdrag i Signums redaktion. Men på sparlåga kommer hon att fortsätta som skribent bland de övriga fasta medarbetarna, för att förhoppningsvis kanske kunna återkomma i redaktionskretsen vad tiden lider. Charlotta kvarstår som fast medarbetare på volontärbasis och fortsätter att medverka i Signum i den utsträckning som det går att få ihop med hennes nya arbete.

Vi önskar både Astrid och Charlotta allt gott med deras nya uppdrag!

Ulf Jonsson 2011-12-31