Astrid Söderbergh Widding

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av Astrid Söderbergh Widding Kristina Lindström och Maud Nycander: Palme. 50 år har förflutit sedan en kritisk ledarskribent klagade: ”Ingen dag utan Olof Palme” med det då ännu tämligen nya...
WIDDING, ASTRID SÖDERBERGH I många former trivs det onda – så kunde talesättet om det sköna varieras. Inte minst bland filmmediets fiktiva gestalter tycks uppfinningsrikedomen outtömlig och de diaboliska figurerna...
I morgon, på nyårsdagen, tillträder två av Signums medarbetare, nämligen Astrid Söderbergh Widding och Charlotta Levay, var sin ny befattning. Astrid blir vice rektor vid Stockholms universitet och Charlotta blir...
Debatten om konfessionella friskolors vara eller icke vara har rasat i Sverige på sistone. Delvis är den underblåst av allmänna nyateistiska strömningar, delvis också sannolikt av fruktan för isolerade islamistiska...
WIDDING, ASTRID SÖDERBERGH Miraklet i Lourdes, i regi av Jessica Hausner. Filmen Lourdes, regisserad av österrikiska Jessica Hausner, har knappast lämnat någon tittare oberörd. Själv icke-troende, och närmast äcklad men samtidigt...
Liksom keruber och serafer bör munken vara helt och hållet öga. Abba Bessarion Den som vill spåra rötterna till den katolska bildens teologi måste gå tillbaka till den odelade kyrkans...
Redan i början av år 2011 fastslogs i flera inslag i medierna att näthat var ordet för dagen. Sedan flera bloggare funnit sig föranledda att lägga ner verksamheten, som en...
Valet till riksdag, landsting och kommuner den 19 september gav i flera avseenden anmärkningsvärda resultat. Oberoende av hur man ser på valresultatet som helhet framstår en aspekt som särskilt beklagansvärd,...
Det var under natten till den 27 mars 1996 som en grupp beväpnade män trängde sig in i trappistklostret Notre Dame de l’Atlas i Tibhirine, Algeriet, och förde bort sju...
Den 24 januari 2009 kablades nyheten om SSPX-biskopen Richard Williamsons förnekande av Förintelsen ut över världen. Osannolika tre dagar senare hävde påven bannlysningen av SSPX:s fyra biskopar, och en skandal...
Som den offentliga person han var stod Dag Hammar-skjöld ständigt i centrum för mediernas uppmärksamhet. FN:s stora filmmaterial har nyligen katalogiserats av artikelförfattarna. Vad får man veta om Hammarskjöld av...