Antalet katoliker i världen har ökat med 15 miljoner

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under fjolåret växte den katolska befolkningen i världen med 15 miljoner, med tillväxt på varje kontinent, enligt ny statistik från nyhetsbyrån Fides. De senaste uppgifterna, från slutet av 2012 angav att antalet katoliker i världen uppgick till 1,2 miljarder. 17,49 procent av hela jordens befolkning, en marginell minskning från föregående års mätning på 17,5 procent. Tillväxten har varit snabbast i Afrika och de båda amerikanska kontinenterna (nord och syd slås ihop), varefter följer Asien medan Europa och Oceanien släpar efter.

Antalet katolska präster ökade något till 414 313. Tillväxten är emellertid oregelbunden. Antalet ökade signifikant i Asien (plus 1 364) och Afrika (plus 1 076), medan det minskade i Europa med minus 1 375. Samma mönster framgick också när det gällde medlemmar i kvinnliga ordensgemenskaper, men den siffran visade en minskning på mer än 10 000 och stannade på 702 529.

Catholic Culture 2014-12-31

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under fjolåret växte den katolska befolkningen i världen med 15 miljoner, med tillväxt på varje kontinent, enligt ny statistik från nyhetsbyrån Fides. De senaste uppgifterna, från slutet av 2012 angav att antalet katoliker i världen uppgick till 1,2 miljarder. 17,49 procent av hela jordens befolkning, en marginell minskning från föregående års mätning på 17,5 procent. Tillväxten har varit snabbast i Afrika och de båda amerikanska kontinenterna (nord och syd slås ihop), varefter följer Asien medan Europa och Oceanien släpar efter.

Antalet katolska präster ökade något till 414 313. Tillväxten är emellertid oregelbunden. Antalet ökade signifikant i Asien (plus 1 364) och Afrika (plus 1 076), medan det minskade i Europa med minus 1 375. Samma mönster framgick också när det gällde medlemmar i kvinnliga ordensgemenskaper, men den siffran visade en minskning på mer än 10 000 och stannade på 702 529.

Catholic Culture 2014-12-31