Påvens nyårspredikan: ”Utan Kyrkan är Jesus i händerna på vår fantasi”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I sin predikan på nyårsdagen sade påven Franciskus att Jesus och hans mor Maria är ”oskiljaktiga” precis som Jesus och Kyrkan, som är alla människors moder och som vägleder sina barn till Gud.

”Att separera Jesus från Kyrkan skulle introducera en absurd dikotomi”, sade påven till deltagarna i högmässan i S:t Peterskyrkan på nyårsdagen som är högtiden för Guds heliga moder Maria. ”Kyrkan är som en moder som ömt håller Jesus och med glädje och generositet ger honom till var och en. […] Utan Kyrkan blir Jesus Kristus bara en idé, en morallära, en känsla”, sade han.

Utan Kyrkan och hennes vägledning skulle vår relation med Kristus ”komma i händerna på vår fantasi, våra tolkningar och vårt humör”, fortsatte påven och förklarade att det inte är möjligt att förstå den frälsning som Jesus erbjuder utan att uppskatta Kyrkans moderskap, och att det heller inte är möjligt att tillhöra Kristus utan att älska och tillhöra Kyrkan eftersom Kyrkan är Guds familj som ger Kristus till mänskligheten.

”Vår tro är inte någon abstrakt doktrin eller filosofi utan en vital och fullständig relation med en person: Jesus Kristus” som lever bland oss och som vi kan möta i Kyrkan genom hennes sakrament, förklarade påven Franciskus. ”Inget uttryck för Kristus, inte ens det mest mystiska, kan lösgöras från Kyrkans kött och blod, från den historiska konkretionen av Kristi kropp.”

I sin predikan noterade påven vidare också att Kyrkan genom att fira högtiden för Guds moder Maria påminner oss om att Maria mer än någon annan har mottagit Herrens välsignelse genom att ge den evige Guden ett mänskligt ansikte. Vid Jesu födelse var han och hans mor Maria ”tillsammans precis så som de var tillsammans på Golgata eftersom Kristus och hans moder är oskiljaktiga: det finns en mycket nära relation mellan dem, precis som mellan varje barn och hans eller hennes mor”.

Maria kan vara så nära sin son på grund av hjärtats kunskap och den tro som hon fick från honom, liksom av hennes erfarenhet av moderskap och hennes öppenhet för Guds inträde i hennes egna planer, noterade påven. ”Hon är den troende med förmåga att i gåvan av sin son ta emot tidens fullbordan […] det är därför Jesus inte kan förstås utan sin moder”, sade Franciskus och upprepade att det inte heller är möjligt att förstå Jesus utan Kyrkan ”eftersom Kyrkan och Maria alltid är tillsammans.”

Genom att ge oss Jesus erbjuder Kyrkan mänskligheten fullheten i Guds eviga välsignelse. Maria är ”den första och mest fulländade” av Kristi lärjungar och den som öppnar vägen för att motta Kyrkans moderskap. Maria är modellen för pilgrimskyrkan. ”Hon, Guds moder, är också Kyrkans moder och genom Kyrkan mor till alla män och kvinnor och till alla folk”, fortsatte påven och bad att Maria ska utverka Herrens välsignelse för hela mänskligheten.

Påven Franciskus noterade att vidare att den första januari, utöver att vara en Mariahögtid, också är Världsdagen för fred, vilken i år har temat ”Inte längre slavar utan bröder och systrar”. Han bad att Herren ska åstadkomma fred i enskildas hjärtan, inom familjer och bland nationer, och uppmanade var och en att utifrån sina förutsättningar delta i kampen mot moderna former av slaveri och bidra till solidaritet med hjälp av Jesus som blev vår tjänare.

Påven avslutade sin predikan genom att uppmärksamma en staty av Maria med Jesusbarnet vid sidan av högaltaret i S:t Peterskyrkan och notera att hennes titel ”Guds heliga moder” går tillbaka till det ekumeniska konciliet i Efesos år 431. ”Vilken vacker hälsning till vår moder”, sade han, och inbjöd församlingen att förena sig med honom i reciterandet av titeln ”Maria, Guds heliga moder” tre gånger.

Catholic News Agency (CNA) 2015-01-01

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I sin predikan på nyårsdagen sade påven Franciskus att Jesus och hans mor Maria är ”oskiljaktiga” precis som Jesus och Kyrkan, som är alla människors moder och som vägleder sina barn till Gud.

”Att separera Jesus från Kyrkan skulle introducera en absurd dikotomi”, sade påven till deltagarna i högmässan i S:t Peterskyrkan på nyårsdagen som är högtiden för Guds heliga moder Maria. ”Kyrkan är som en moder som ömt håller Jesus och med glädje och generositet ger honom till var och en. […] Utan Kyrkan blir Jesus Kristus bara en idé, en morallära, en känsla”, sade han.

Utan Kyrkan och hennes vägledning skulle vår relation med Kristus ”komma i händerna på vår fantasi, våra tolkningar och vårt humör”, fortsatte påven och förklarade att det inte är möjligt att förstå den frälsning som Jesus erbjuder utan att uppskatta Kyrkans moderskap, och att det heller inte är möjligt att tillhöra Kristus utan att älska och tillhöra Kyrkan eftersom Kyrkan är Guds familj som ger Kristus till mänskligheten.

”Vår tro är inte någon abstrakt doktrin eller filosofi utan en vital och fullständig relation med en person: Jesus Kristus” som lever bland oss och som vi kan möta i Kyrkan genom hennes sakrament, förklarade påven Franciskus. ”Inget uttryck för Kristus, inte ens det mest mystiska, kan lösgöras från Kyrkans kött och blod, från den historiska konkretionen av Kristi kropp.”

I sin predikan noterade påven vidare också att Kyrkan genom att fira högtiden för Guds moder Maria påminner oss om att Maria mer än någon annan har mottagit Herrens välsignelse genom att ge den evige Guden ett mänskligt ansikte. Vid Jesu födelse var han och hans mor Maria ”tillsammans precis så som de var tillsammans på Golgata eftersom Kristus och hans moder är oskiljaktiga: det finns en mycket nära relation mellan dem, precis som mellan varje barn och hans eller hennes mor”.

Maria kan vara så nära sin son på grund av hjärtats kunskap och den tro som hon fick från honom, liksom av hennes erfarenhet av moderskap och hennes öppenhet för Guds inträde i hennes egna planer, noterade påven. ”Hon är den troende med förmåga att i gåvan av sin son ta emot tidens fullbordan […] det är därför Jesus inte kan förstås utan sin moder”, sade Franciskus och upprepade att det inte heller är möjligt att förstå Jesus utan Kyrkan ”eftersom Kyrkan och Maria alltid är tillsammans.”

Genom att ge oss Jesus erbjuder Kyrkan mänskligheten fullheten i Guds eviga välsignelse. Maria är ”den första och mest fulländade” av Kristi lärjungar och den som öppnar vägen för att motta Kyrkans moderskap. Maria är modellen för pilgrimskyrkan. ”Hon, Guds moder, är också Kyrkans moder och genom Kyrkan mor till alla män och kvinnor och till alla folk”, fortsatte påven och bad att Maria ska utverka Herrens välsignelse för hela mänskligheten.

Påven Franciskus noterade att vidare att den första januari, utöver att vara en Mariahögtid, också är Världsdagen för fred, vilken i år har temat ”Inte längre slavar utan bröder och systrar”. Han bad att Herren ska åstadkomma fred i enskildas hjärtan, inom familjer och bland nationer, och uppmanade var och en att utifrån sina förutsättningar delta i kampen mot moderna former av slaveri och bidra till solidaritet med hjälp av Jesus som blev vår tjänare.

Påven avslutade sin predikan genom att uppmärksamma en staty av Maria med Jesusbarnet vid sidan av högaltaret i S:t Peterskyrkan och notera att hennes titel ”Guds heliga moder” går tillbaka till det ekumeniska konciliet i Efesos år 431. ”Vilken vacker hälsning till vår moder”, sade han, och inbjöd församlingen att förena sig med honom i reciterandet av titeln ”Maria, Guds heliga moder” tre gånger.

Catholic News Agency (CNA) 2015-01-01