Antalet katoliker i världen ökar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det finns nära 1,2 miljarder (1,196) katoliker i världen, enligt färsk statistik från Vatikanen. Enligt vad Vatikanen meddelade i lördags steg antalet katoliker 2010 i jämförelse med 2009 med 1,3 procent. Ungefär 17,7 procent av världens befolkning är därmed katoliker.

Det totala antalet präster i den världsvida kyrkan har på nytt stigit något med 1 643 till 412 236. Fler präster fanns det framför allt i Asien (plus 1 695) liksom i Afrika (plus 761). Men i Europa fanns det 2010 sammanlagt 905 präster färre än 2009. Uppgifterna står i den nya katolska årsboken (Annuario Pontificio), vars första exemplar överlämnades i lördags till påven Benedictus XVI.

För prästseminaristerna (blivande präster) finns en bild som liknar den för prästerna. Inalles ökade de blivande prästerna 2010 med fyra procent i jämförelse med 2005, och för hela världen handlar det om 118 990 personer. I Europa sjönk dock antalet under denna tid med 10,4 procentenheter, i Amerika med 1,1 procentenheter.

Den tillbakagående trenden för ordensbröder, alltså manliga ordensmedlemmar utan prästvigning, har enligt Vatikanen inte fortsatt under 2010. Deras världsvida antal var ungefär konstant, 2010 var det 54 665, 2009 54 229.

Liknande gäller för stiftsprästerna: exakt 135 227 registrerades under 2010. Antalet ordenskvinnor sjönk under samma tidsrymd från 729 371 till 721 935. Det går tillbaka på det sjunkande antalet ordenskvinnor i Europa och Amerika. I Afrika och Asien fanns det däremot ungefär två procent fler ordenskvinnor än 2009.

För de ständiga diakonerna förtecknar den katolska kyrkan en tydlig uppgång av omkring 3,7 procent. De tjänstgör nästan helt i Nordamerika och Europa. Deras antal steg från 38 155 till 39 564.

Kathpress 2012-03-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det finns nära 1,2 miljarder (1,196) katoliker i världen, enligt färsk statistik från Vatikanen. Enligt vad Vatikanen meddelade i lördags steg antalet katoliker 2010 i jämförelse med 2009 med 1,3 procent. Ungefär 17,7 procent av världens befolkning är därmed katoliker.

Det totala antalet präster i den världsvida kyrkan har på nytt stigit något med 1 643 till 412 236. Fler präster fanns det framför allt i Asien (plus 1 695) liksom i Afrika (plus 761). Men i Europa fanns det 2010 sammanlagt 905 präster färre än 2009. Uppgifterna står i den nya katolska årsboken (Annuario Pontificio), vars första exemplar överlämnades i lördags till påven Benedictus XVI.

För prästseminaristerna (blivande präster) finns en bild som liknar den för prästerna. Inalles ökade de blivande prästerna 2010 med fyra procent i jämförelse med 2005, och för hela världen handlar det om 118 990 personer. I Europa sjönk dock antalet under denna tid med 10,4 procentenheter, i Amerika med 1,1 procentenheter.

Den tillbakagående trenden för ordensbröder, alltså manliga ordensmedlemmar utan prästvigning, har enligt Vatikanen inte fortsatt under 2010. Deras världsvida antal var ungefär konstant, 2010 var det 54 665, 2009 54 229.

Liknande gäller för stiftsprästerna: exakt 135 227 registrerades under 2010. Antalet ordenskvinnor sjönk under samma tidsrymd från 729 371 till 721 935. Det går tillbaka på det sjunkande antalet ordenskvinnor i Europa och Amerika. I Afrika och Asien fanns det däremot ungefär två procent fler ordenskvinnor än 2009.

För de ständiga diakonerna förtecknar den katolska kyrkan en tydlig uppgång av omkring 3,7 procent. De tjänstgör nästan helt i Nordamerika och Europa. Deras antal steg från 38 155 till 39 564.

Kathpress 2012-03-10