Antje Jackelén: Skolministern vilseleder och förolämpar medborgarna

av ULF JONSSON

I en skarpt formulerad debattartikel i Svenska Dagbladet i dag, onsdag den 20 juli, kritiserar Svenska Kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén regeringens strävan att förbjuda konfessionella friskolor. Argumenten som används är både okunniga och osanna och debatten präglas av dumhet och arrogans, skriver Jackelén.

I debattartikeln skildras hur den svenska skolministern Lina Axelsson Kihlbom hävdar att religion och kunskap är varandras motsatser och att konfessionella skolor undergräver demokratin. Jackelén påpekar i sin artikel att skolministerns argumentering är en förolämpning av medborgarna i allmänhet och av den majoritet av medborgarna som tillhör ett trossamfund i synnerhet.

I sin debattartikel påpekar ärkebiskopen vidare att de flesta konfessionella friskolor är välfungerande, och att flera av de skolor som har fått stänga efter larm om att barn har radikaliserats inte har varit konfessionella skolor. Radikalisering och antidemokratisk verksamhet stoppas inte genom att förbjuda konfessionella skolor. Vad som behövs är istället en fungerande skolinspektion, lyder Jackeléns slutsats.

Vidare skriver ärkebiskopen i sin debattartikel: ”Stigmatiseringen av konfessionella friskolor i Sverige är historielös och inskränkt. (…) Inte minst frikyrkorna har bidragit starkt till den demokratiska utvecklingen. I många av världens länder, oavsett regim, är skolor med konfessionella huvudmän en självklar del av utbildningssystemet. Oftast hör de till de bästa skolorna, just på grund av höga kunskapsideal förknippade med en humanistisk världs- och människosyn.” Mot den bakgrunden är den svenska debatten om religion och skola pinsam, konstaterar ärkebiskop Antje Jackelén i sin tänkvärda, välformulerade och välargumenterade artikel i dagens Svenska Dagbladet.

Hela artikeln kan läsas via denna länk:

https://www.svd.se/a/z7vgd5/antje-jackelen-ministern-vilseleder-om-skola-och-religion

Ulf Jonsson 20–07-2022

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av ULF JONSSON

I en skarpt formulerad debattartikel i Svenska Dagbladet i dag, onsdag den 20 juli, kritiserar Svenska Kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén regeringens strävan att förbjuda konfessionella friskolor. Argumenten som används är både okunniga och osanna och debatten präglas av dumhet och arrogans, skriver Jackelén.

I debattartikeln skildras hur den svenska skolministern Lina Axelsson Kihlbom hävdar att religion och kunskap är varandras motsatser och att konfessionella skolor undergräver demokratin. Jackelén påpekar i sin artikel att skolministerns argumentering är en förolämpning av medborgarna i allmänhet och av den majoritet av medborgarna som tillhör ett trossamfund i synnerhet.

I sin debattartikel påpekar ärkebiskopen vidare att de flesta konfessionella friskolor är välfungerande, och att flera av de skolor som har fått stänga efter larm om att barn har radikaliserats inte har varit konfessionella skolor. Radikalisering och antidemokratisk verksamhet stoppas inte genom att förbjuda konfessionella skolor. Vad som behövs är istället en fungerande skolinspektion, lyder Jackeléns slutsats.

Vidare skriver ärkebiskopen i sin debattartikel: ”Stigmatiseringen av konfessionella friskolor i Sverige är historielös och inskränkt. (…) Inte minst frikyrkorna har bidragit starkt till den demokratiska utvecklingen. I många av världens länder, oavsett regim, är skolor med konfessionella huvudmän en självklar del av utbildningssystemet. Oftast hör de till de bästa skolorna, just på grund av höga kunskapsideal förknippade med en humanistisk världs- och människosyn.” Mot den bakgrunden är den svenska debatten om religion och skola pinsam, konstaterar ärkebiskop Antje Jackelén i sin tänkvärda, välformulerade och välargumenterade artikel i dagens Svenska Dagbladet.

Hela artikeln kan läsas via denna länk:

https://www.svd.se/a/z7vgd5/antje-jackelen-ministern-vilseleder-om-skola-och-religion

Ulf Jonsson 20–07-2022