Ärkebiskop José Gómez och latinamerikaner i USA

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 12 november valdes ärkebiskop Gómez till ordförande i USA:s biskopskonferens. Det var ett väntat val som avgjordes vid första omröstningen. Ärkebiskopen har under de tre senaste åren varit vice ordförande i biskopskonferensen och har under åren bland annat lett biskoparnas arbetsgrupp som utvecklar frågor kring andligt och pastoralt stöd och försvar för immigranter och flyktingar.

Ärkebiskop José H. Gomez.
Foto: Archdiocese of Los Angeles.

José Gómez utsågs till ärkebiskop i ärkestiftet Los Angeles 2012 och valdes till vice ordförande i biskopskonferensen 2016. Han har gjort sig känd som en omtänksam, tystlåten ledare som får saker uträttade.

Hans engagemang riktar sig mot de utmaningar som kyrkan har i USA idag. ”Det är uppenbart att vi måste hitta en väg att bryta igenom med det vackra budskapet om den katolska tron. Det faktum att vi är Guds barn, att Gud verkligen bryr sig om oss och att vi är kallade att älska Gud och varandra”, säger ärkebiskopen. ”Utmaningen i vårt samhälle är hur vi ska förklara det för människor i vår tid.”

Ärkestiftet i Los Angeles prioriterar avdelningen för digital kommunikation och stöder katolska församlingar och skolor för att öka informationen om vad som händer i samhället idag.

”Istället för att fokusera på läran måste kyrkan leda genom sin mission och sitt exempel. Det första steget är att visa vad kyrkan gör”, fortsätter han. ”Jag tror att det är det unga människor söker – mission, att gå ut, att hjälpa människor, att leva sin tro. Det blir till ett möte med Kristus och de börjar lära sig mer om Jesu undervisning.”

Under fyra år har han arbetat med ett projekt, V Encuentro [se hemsida här], som syftat till att förbättra stödet till den växande latinamerikanska gruppen. Projektet presenterades för påven Franciskus i september.

Encuentro betyder möte och är ett exempel på den synodalitet [ungefär: regionalt beslutsfattande och att välkomna de troendes insatser i kyrkan, övers. anm.] som påven uppmanar till. I projektet har man lyssnat till lekfolket och bildat små gemenskaper i församlingarna. Det har varit en fantastisk succé och utmaningen nu är, enligt José Gómez, uppföljningen som planeras att utvecklas i en övergripande vision för den spansk/latinamerikanska verksamheten.

USA har idag en situation med dels flyktingar, dels 10 miljoner papperslösa immigranter. ”Historiskt har USA varit ett land som är öppet och välkomnande för människor i de här svåra situationerna. Det är vår identitet”, säger José Gómez. ”När vi tänker på Förenta Staterna är vi alla överens om att det är ett land av invandrare. Men absolut, kyrkan stöder skyddet av våra gränser men också ett system som tillåter människor att flytta.”

Biskoparna är förpliktade att arbeta för en lösning på invandringsfrågan som inriktar sig mot det amerikanska folkets behov. Ärkebiskopen tror att det finns en lösning som tar hänsyn till både gränsskydd, behovet av arbetskraft och familjer som stärker vårt samhälle. ”De flesta immigranter som kommer till vårt land vill aktivt delta i att bygga ett rättvist samhälle som ger dem trygghet och som gör USA till det bästa land i världen.”

I frågan om vård i livets slutskede arbetar ärkebiskop Gómez med att dela med sig till amerikanska förtroendevalda och tjänstemän att livet är en gåva från Gud och att vi ska respektera och stödja människor i svåra situationer. ”En del av kyrkans mission är att vara med människor i livets slutskede. Vi vill inte tränga oss på eller tvinga människor att göra saker som de inte vill, men jag tror att det är viktigt att se att Gud har gett oss livets gåva och kallat oss att hjälpa varandra i varje enskilt ögonblick i livet.”

”Som biskop har jag alltid försökt att lita på de råd och den vägledning som jag fått av de troende. Därför att vi är alla kyrkan. Jag hoppas att de känner att jag gör det. Det är något jag prioriterar och det är förstås en utmaning”, säger José Gómez. ”Det är inte bara jag själv. Det är kyrkan som arbetar tillsammans.”

Red. 2019-11-16

Nyheten från America Magazine/Jesuit Review återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 12 november valdes ärkebiskop Gómez till ordförande i USA:s biskopskonferens. Det var ett väntat val som avgjordes vid första omröstningen. Ärkebiskopen har under de tre senaste åren varit vice ordförande i biskopskonferensen och har under åren bland annat lett biskoparnas arbetsgrupp som utvecklar frågor kring andligt och pastoralt stöd och försvar för immigranter och flyktingar.

Ärkebiskop José H. Gomez.
Foto: Archdiocese of Los Angeles.

José Gómez utsågs till ärkebiskop i ärkestiftet Los Angeles 2012 och valdes till vice ordförande i biskopskonferensen 2016. Han har gjort sig känd som en omtänksam, tystlåten ledare som får saker uträttade.

Hans engagemang riktar sig mot de utmaningar som kyrkan har i USA idag. ”Det är uppenbart att vi måste hitta en väg att bryta igenom med det vackra budskapet om den katolska tron. Det faktum att vi är Guds barn, att Gud verkligen bryr sig om oss och att vi är kallade att älska Gud och varandra”, säger ärkebiskopen. ”Utmaningen i vårt samhälle är hur vi ska förklara det för människor i vår tid.”

Ärkestiftet i Los Angeles prioriterar avdelningen för digital kommunikation och stöder katolska församlingar och skolor för att öka informationen om vad som händer i samhället idag.

”Istället för att fokusera på läran måste kyrkan leda genom sin mission och sitt exempel. Det första steget är att visa vad kyrkan gör”, fortsätter han. ”Jag tror att det är det unga människor söker – mission, att gå ut, att hjälpa människor, att leva sin tro. Det blir till ett möte med Kristus och de börjar lära sig mer om Jesu undervisning.”

Under fyra år har han arbetat med ett projekt, V Encuentro [se hemsida här], som syftat till att förbättra stödet till den växande latinamerikanska gruppen. Projektet presenterades för påven Franciskus i september.

Encuentro betyder möte och är ett exempel på den synodalitet [ungefär: regionalt beslutsfattande och att välkomna de troendes insatser i kyrkan, övers. anm.] som påven uppmanar till. I projektet har man lyssnat till lekfolket och bildat små gemenskaper i församlingarna. Det har varit en fantastisk succé och utmaningen nu är, enligt José Gómez, uppföljningen som planeras att utvecklas i en övergripande vision för den spansk/latinamerikanska verksamheten.

USA har idag en situation med dels flyktingar, dels 10 miljoner papperslösa immigranter. ”Historiskt har USA varit ett land som är öppet och välkomnande för människor i de här svåra situationerna. Det är vår identitet”, säger José Gómez. ”När vi tänker på Förenta Staterna är vi alla överens om att det är ett land av invandrare. Men absolut, kyrkan stöder skyddet av våra gränser men också ett system som tillåter människor att flytta.”

Biskoparna är förpliktade att arbeta för en lösning på invandringsfrågan som inriktar sig mot det amerikanska folkets behov. Ärkebiskopen tror att det finns en lösning som tar hänsyn till både gränsskydd, behovet av arbetskraft och familjer som stärker vårt samhälle. ”De flesta immigranter som kommer till vårt land vill aktivt delta i att bygga ett rättvist samhälle som ger dem trygghet och som gör USA till det bästa land i världen.”

I frågan om vård i livets slutskede arbetar ärkebiskop Gómez med att dela med sig till amerikanska förtroendevalda och tjänstemän att livet är en gåva från Gud och att vi ska respektera och stödja människor i svåra situationer. ”En del av kyrkans mission är att vara med människor i livets slutskede. Vi vill inte tränga oss på eller tvinga människor att göra saker som de inte vill, men jag tror att det är viktigt att se att Gud har gett oss livets gåva och kallat oss att hjälpa varandra i varje enskilt ögonblick i livet.”

”Som biskop har jag alltid försökt att lita på de råd och den vägledning som jag fått av de troende. Därför att vi är alla kyrkan. Jag hoppas att de känner att jag gör det. Det är något jag prioriterar och det är förstås en utmaning”, säger José Gómez. ”Det är inte bara jag själv. Det är kyrkan som arbetar tillsammans.”

Red. 2019-11-16

Nyheten från America Magazine/Jesuit Review återfinns i sin helhet här