Adventsdikt

Advent

Natten hastar mot mitten.

Löp

ORD

du Brudgum

med dagg i ditt hår

över de honungsdoftande bergen

in i din stad.

Jag söker honom

som min själ har kär.

Jag vill stå upp

ty han nalkas

sin trädgård.

Förbränd är världen. Men

kom

ORD

från Fadern

ty vacker är den ändå

söker dig natt efter natt

när väktarna sover.

Jag söker honom

som min själ har kär.

Jag vill stå upp

ty han nalkas

sin trädgård.

Kom, visa ditt ansikte för oss.

Träd

ORD

som människa fram.

Träd fram ur din kyrka.

Låt oss synligt och verkligt

famna dig i de dina.

Jag söker honom

som min själ har kär.

Jag vill stå upp

ty han nalkas

sin trädgård.

Svensk tolkning av Alf Härdelin

Silja Walter (född 1919), som är benediktinnunna i klostret Fahr utanför Zurich, är på tyskspråkigt område känd som författare till kyrkospel, lyriska meditationssamlingar, berättelser, en roman och böcker om det monastiska livet