Att vara medaktör i Guds drama

Redan en titel som Efterföljelsens glädje väcker frågor, nyfikenhet och förundran. När man sedan kastas in i handlingen av John Sjögrens senast utgivna verk, förstärks denna attityd desto mer: hur kan man jämföra livet med en berättelse eller ett drama? Hur är vi människor menade att trots motgångar glädjefyllt följa Kristus? Ju mer läsaren tar del av de olika analyserna, desto tydligare blir det att boken inte bara djupdyker i en enda tematik utan sakta men säkert synliggör ett flertal perspektiv och frågor på livet. I diskussion med ett flertal kända författare syftar boken nämligen till att förstå eller att tolka livet som en berättelse och till hur man kan finna sin roll i detta livets ”drama”.

Vare sig livet består av kaos eller ordning har livet en mening, är bokens utgångspunkt. Det är inte bara eftertänksamhet som krävs av läsaren, då många frågor ställs utan att det nödvändigtvis ges några svar. Boken håller också en hög teologisk nivå med flera avancerade begrepp. Sjögren har vänt sig till författare som bland andra C.S. Lewis, Fjodor Dostojevskij och Jean-Paul Sartre för att kunna bidra med en djupare teologisk diskussion i ämnet och för att kunna spegla sina egna tankar genom litteraturen.

Alla är kallade till att följa Guds plan. Men att söka och finna sin kallelse är inte alltid helt enkelt. Hela tiden ställs människan inför val där hon måste överväga och fatta beslut. Detta är i hög grad viktigt för unga människor som jag, som ställs inför livsavgörande vägskäl med många förgreningar. Hur ska man veta eller finna sin kallelse? Hur blir man övertygad om att man fattar rätt beslut och går rätt väg, eller snarare Guds väg?

Ett sätt är, att som Sjögren föreslår, då ta hjälp av skönlitteraturen. Så kan till exempel Frodo i Tolkiens Sagan om Ringen beskriva hur man kan vara säker på sin kallelse. ”Frodos självpåtagna uppdrag att förstöra ringen är ett fritt val. Ingen tvingar honom. Men detta fria val är i hög utsträckning ett resultat av en känsla av att redan ha blivit vald – att han är utvald av en högre försyn eller makt som verkar på ett plan som han omöjligen kan överblicka eller ens ha en tillstymmelse att förstå”, skriver Sjögren. Citatet illustrerar hur det kan se ut att vara förvissad om sin kallelse. Före varje val finns det redan ett implicit eller explicit bejakande av en transcendent verklighet, och denna övertygelse ger glädje både i med- och motgång. Hos den övertygade kallade slår alltid den sanna glädjen ut. ”Att hitta sitt kall, sin roll, är att bli verkligt och på djupet fri. Inte fri i meningen att följa viljans minsta vink, utan fri i den sanna betydelsen, det vill säga att göra Guds vilja, att göra det goda.”

Den genomgående tematiken för boken är livet som Guds drama, där vi människor anses utgöra de viktigaste komponenterna. Människans roll är dock inte endast att se på och vara åskådare, utan att själva vara aktörer som fritt följer Guds uppdrag. Den berättelse som bäst tar fasta på och visar vägen till detta, är naturligtvis evangelierna. ”Jesus kom till världen för att göra oss till rollfigurer i detta drama, göra oss till karaktärer i denna berättelse, förvandla oss till invånare i det Gudsrike i vilket han är kung. Genom sonen har människan fått möjlighet att etablera en unik kontakt med Fadern”, påpekar Sjögren. Det är ett rätt annorlunda sätt att se på livet som ett drama. Men just det här perspektivet på livet kan ge oss möjlighet att komma ett steg längre. Sjögren konstaterar även med rätta, att samtidigt som vi människor är bundna i våra roller och uppdrag, kan vi aldrig överblicka hela sanningen om Guds plan.

Slutligen kan Efterföljelsens glädje inbjuda till en andlig resa, där läsaren successivt får veta alltmer om kallelse och relationen till vår Fader. Boken kan fungera som en hjälp för den som söker svar på, eller i alla fall vill få en försmak av vad kallelse, glädje och livet kan innebära.

Julie Zyka är studerande, Uppsala.