Benedictus XVI:s första fem år

I Utrikespolitiska Institutets serie Världspolitikens Dagsfrågor har Sveriges ambassadör vid Heliga stolen, Ulla Gudmundson, utgivit ett häfte med titeln ”Påven Benedictus, kyrkan och världen”. Häftets 32 sidor rymmer koncis och saklig information inte bara om Benedictus’ fem år som påve, utan också om Vatikanens uppbyggnad, påvens ställning genom kyrkohistorien, Vatikanens ståndpunkt i vissa aktuella utrikespolitiska frågor m.m. På kort tid – drygt två år – har Ulla Gudmundson inhämtat mycken kunskap både om de inre förhållandena i Vatikanen och om katolska kyrkans förhållningssätt till dagsaktuella politiska och etiska frågor.

Hittills har Benedictus’ femåriga ämbetsperiod präglats av en rad kriser, vilka som bekant fått stor medial uppmärksamhet. Författaren redogör kortfattat för dem alla: föreläsningen i Regensburg 2006, SSPX och ”Williamsonaffären” 2009, pedofilkrisen 2010, diverse uttalanden om kondomer m.m. Samtidigt ger hon en nyanserad bild av Benedictus och visar hur han lyckats vända misslyckandena till något positivt, samt hur han i motsats till sina företrädare vidtagit kraftfulla åtgärder mot pedofilerna i kyrkan. Avslutningsvis ställer hon till och med frågan om inte Benedictus XVI, som uppfattas som traditionalistisk och konservativ, av eftervärlden kommer att betraktas som ”en dialektisk påve”.

Man må ha vilken uppfattning man vill om påven och den framtida bedömningen av hans pontifikat. Hur som helst är Ulla Gudmundsons inplacering av påven och Vatikanen i världspolitikens dagsfrågor en värdefull källa för en bildad allmänhet som vill veta lite mer om katolska kyrkans plats i samtiden.