Bibel och Tro

I Svenska Bibelsällskapets serie Projekt NT 81 har hittills utkommit sju volymer. Det gemensamma för dem är att de ur olika synvinklar söker få en bild av hur NT 81 mottagits och hur bibelläsningen och bibelförståelsen över huvud fungerar i Sverige.

Inte oväntat har detta projekt kommit att relateras till Tema Kommunikation vid Linköpings universitet. I den av Anders Piltz och Herman Seiler utgivna Bibeln som Guds ord (1987) finns en i Signum första gången publicerad replikväxling mellan Herman Seiler och Gunnar Hansson, som just

leder Tema Kommunikation. Vid samma tema verkar även docent Cai Svensson, som nu har utgivit Text och tro. Hur lärare skapar mening i bibeltexter (Bokförlaget Libris, 1989). Cai Svensson har tidigare publicerat Att skapa mening i bibeltexter (1986). Den nu föreliggande boken är ett fullföljande av den stora läsarinriktade undersökningen.

Läsarundersökningen omfattade 224 deltagare, som efter utbildning, trosuppfattning, m m, indelades i fem grupper. De konfronterades i frågeformuläret med sex olika texter ur NT 81, avsedda

att täcka flera genrer. Förutom frågor om vad texterna ville säga, ställdes även frågor om noterna i NT 81 och informantens bibelsyn. Ett urval av deltagarna gjordes sedan till föremål för djupintervjuer, som in extenso finns med i boken.

Var och en som har undervisat i bibelvetenskap och i någon mån sysslat med bibeln i församlingsarbete känner igen resultaten, som, alltså inte är sensationella. Men det är värdefullt att på detta sätt få det dokumenterat, och inte minst värdefullt är det att läsa intervjuerna. Där ingår bl.a. en grupp blivande präster i Svenska kyrkan.

Böcker av denna typ tyngs ofta ned av tabeller, medan de metodiska och resonerande avsnitten är tämligen magra. Så är inte fallet här, men författarens språk är väl nedtyngt med facktermer och förutsätter viss förtrogenhet med modern kommunikationssociologi för att få sitt fulla värde. För var och en med intresse för bibelsynsfrågor är denna bok viktig och läsvärd.