Bibelkunskap i ord och bild

En gång i världen var biblisk historia grunden för skolans undervisning. Idag har vi däremot kommit så långt från husförhörens dagar att de flesta, även humanistiskt bildade personer, inte har någon föreställning om vad som egentligen berättas i bibeln. Ändå hör detta till grunden för hela den västerländska kulturen. Hänsyftningar förekommer flitigt i alla konstarter: litteratur, måleri, musik, liksom bibliska teman i omstuvad form möter på ofta oväntade håll i populärkulturen.

Få är de som sätter sig ner och läser de bibliska texterna av ren nyfikenhet. Det behövs mer än någonsin läroböcker som inte är alltför svåra att ta till sig. Det är vad Robin P. Nettelhorst erbjuder i sin sammanfattning Apostlar och profeter. 100 bibliska gestalter du bör känna till. I stort sett återger han de viktigare berättelserna, med enstaka kommentarer som betonar Guds kärlek och uppfostran av människorna genom historien. Någon modern exegetik är det inte fråga om.

Det börjar med Adam och slutar med flera personer i Paulus brev. De flesta gestalterna kommer från Gamla testamentet, några få ur apokryferna, en handfull ur Nya testamentet. Kungar, krigare och profeter framträder, våldsamma män i våldsamma tider, listiga där så krävs, stundom villiga att gå till det yttersta för att lyda Guds vilja. Särskilt intresserad är författaren för övrigt av genealogier, som han ger för alla personer; de poetiska utläggningarna i Jakobs välsignelse av de tolv sönerna får nästan lika mycket plats som Moses hela verksamhet. Den som till äventyrs tror att kvinnorna i bibeln inte har någon plats att tala om får tänka om. Här finns många, med vitt skilda öden.

De kan vara offer, som i bokstavlig bemärkelse Jeftas dotter, men oftare är de viljestarka, på gränsen till hänsynslösa. Det gäller för flera av dem att tävla med makens medhustrur om att föda de efterlängtade sönerna, som Sara, Lea och Rakel. En insomnad fiende går inte heller säker: Jael driver tältpluggen genom Siseras tinning, Judit hugger huvudet av Holofernes med hans eget svärd. Andra är högt respekterade ledare och förkunnare av Guds vilja, som Debora och Hulda.

Också märkliga djur får sin plats, som Bileams talande åsna och fisken som slukar Jona.

Vissa utombibliska traditioner återges ock¬så, med uppgifter om var de först är belagda. Dit hör Lilit som Adams första hustru eller berättelserna om jungfru Marias föräldrar. Vi får också veta vilka verksamheter de olika apostlarna har blivit skyddshelgon för.

Försvenskningen har namnformerna från den nya svenska bibelöversättningen, vilket kan leda till en viss förvirring, hur väl motiverat det än är.

Men boken nöjer sig inte med orden. Varje uppslag är illustrerat med en målning eller teckning i stort format, vanligen i färg. Det är ett brokigt urval ur konsthistorien, från medeltida bokilluminationer till Dorés på sin tid omåttligt populära illustrationer. Här finns spanska, italienska, mellaneuropeiska tavlor från renässans, barock, rokoko vid sidan av enklare katekesbilder. Det blir en förträfflig övning i att tolka scener med bibliska motiv. Ofta blir dagens betraktare lurade av den totala avsaknaden av historiskt korrekt lokalfärg. Konstnärerna kan göra sina ökenscener till frodiga mellaneuropeiska landskap, och personerna är klädda i färgstarka fladdrande draperingar eller romerska rustningar. Den äldre konsten sysslade inte med arkeologiska eller historiska rekonstruktioner. Betraktaren måste uppfatta själva handlingen, relationen mellan personerna på bilden, och bortse från deras yttre framtoning.

Vad som påtagligt saknas är konstverk från 1900-talet. Man skulle vänta sig till exempel Chagall, som ofta framställde gestalter ur Gamla testamentet (vid sidan av sina mer kända flygande åsnor och älskande par). Här har kanske frågor om copyright spelat in.

Den som vet med sig att han eller hon inte har något klart begrepp om vad Gideon (med fällen) eller Lots döttrar eller Aquila och Priscilla egentligen hade för sig – för att bara plocka några få ur bokens rika persongalleri – kan med fördel se efter här. Den som vill få en rättvisande bild av den västerländska konsten gör alltid klokt i att bekanta sig med så många verk med bibliska motiv som möjligt, och här ges ett rikt urval.

Med tanke på de felaktigheter som idag förekommer även i sammanhang där det vore rimligt att förvänta sig elementär bibelkunskap kan denna bok rekommenderas till ungefär alla läsande personer. Sedan får man stå ut med den förnumstiga stilen.